ADHD
Kompletterande behandlingar med kosttillskott.

 
Introduktion

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

ADHD är en vanlig förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Det står för en utvecklingsavikelse som debuterar i barndomen. Orsakerna kan vara flera men ett ärfltligt inslag är vanligt. Andra, mindre vanliga orsaker kan vara en lindrig hjärnskada under de första levnadsåren när nervsystemet är i sin känsligare utveckling. 

Symtom

  • bristande uppmärksamhet
  • koncentrationssvårigheter
  • överaktivitet
  • impulskontrollbrist. 
Man kan urskilja tre varianter: 
 
  • ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist, 
  • ADHD med huvudsakligen överaktivitet/impulsivitet 
  • ADHD av kombinerad typ. 
Ofta har man en överlappning med ett annat begrepp;
DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception)

Flera procent av alla barn har ADHD, pojkar oftare än flickor.
Många har bestående svårigheter i vuxen ålder.


Kompletterande behandlng  med kosttillskott.

Det finns flera studier som visar positiv effekt när man ger barnen tillskott med essentiella fettsyror och Bio-Strat.

Pressmeddelande
Rätt sorts fett - direkt hjälp vid ADHD och inlärningsproblem!


Tarmfunktion och ADHD.
Störd tarmfunktion med felaktig produkton av neuropeptider har satts i samband med en del fall av autims/ADHD

Neurozym Pharma AS har bedrivit forskning sedan 1993 inom området.  1999 startade utvecklingen av ett probiotisk produkt mot proteinintolerans, och en analysverksamhet för analys av skadliga matpeptider i urin. Analysverksamheten startade våren 2001. Analysen är baserad på överläkare Karl L. Reichelts metod. Neurozym har utveclat en probiotisk produkt som bryter ner skadliga peptider i kosten under namnet Probiozym.


Läs mera på Neurozyms hemsida samt om ProbioZym
http://www.neurozym.com

Ordinationsmall för Probiozym

Probiozym från phbalansD-vitamin och autism.
I Sverige har psykiatern Mats Humble fört fram aspekten på den ökande frekvensen av tillståndet och risken för D-vitaminbrist. D-vitamintillskott tycks vara oskadligt och det kan med fördel ges som en försäkring mot en brist. Se mera på sidan om D-vitaminSvD 23 april 2006 
Lång kö utreda ADHD
Väntetiderna för ADHD-utredning växer. Vuxna som lider av denna neuropsykiatriska problematik kan nu få vänta upp till två år på diagnos. Det framgår av en enkätundersökning som intresseorganisationen Attention gjort.

Frågor och svar


 
 


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2008-07-29