Anosmi frågor och svar om nedsatt luktsinne från Fråga Helhetsdoktorn
 
 
Introduktion

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

Nedsatt luktsinne

Nedsatt luktsinne kan ha många orsaker. Inflammation är en vanlig orsak och eftersom  många inflammatoriska tillstånd kan förbättras med komplementärmedicinska metoder tas tillståndet upp på en egen tipssida. Se även sidorna om inflammmation och öronsjukdomar för mera tips.

Det finns även en icke inflammationsorsakad hyposmi (nedsatt luktsinne) och anosmi (frånvaro av luktsinne)

Liponsyra har använts vid flera olika sjukdomstillstånd i tunna nervfibrer. Luktnerverna består av flera tunna "buntar" som går ner genom skallgropen i kraniet från hjärnan till näsans övre delar där de sista delarna av luktnerverna utgör luktorganet.  Liponsyran har använts som medel vid sjukliga tillstånd i nervsystemet kopplat till diabetes. Detta tillstånd drabbar ffa tunna nerver. I analogi med detta testades liponsyran vid anosmi.  Liponsyran stimulerar NGF (nerve growth factor) som är en av kroppens tillväxtfaktorer för just nervceller.  I en öppen studie på 23 patienter förbättrades 73 %  (30% blev mycket bättre, 43% blev något bättre) men 26% blev sämre.  De tidigare utförda studierna är enkla och "billigt" upplagda vilket gör resultatet svårtolkat. Alfaliponsyran är dock ett naturligt förekommande medel som man då inte kan ta patent på och det gör alltid att forskare har svårt att hitta finansiärer till forskningprojekt som rör icke patenterbara substanser. När man tolkar resultatet får man ta hänsyn till detta "handikapp" och inte direkt ställa samma krav på stora, dubbelblint utförda studier med samma metodik som för våra patenterbara apoteksläkemedel.

Det kan också finna hormonella orsaker. Både diabetespatienter  och patienter med nedsatt sköldkörtelfunktion (hypothyreos) har nedsatt luktsinne. Det är ingen skillnad mellan om man hade en insulinbehandlad eller tablettbehandlad diabetes. Hypothyreospatienterna återfår ofta sitt luktsinne när man  behandlar med sköldkörtelhormon.

Anekdotiskt har det också rapporterats att patienter har fått tillbaka sitt luktsinne genom att ta kosttillskott med adaptogener. Dessa ämnen har flera funktioner och en vanlig är att stimulera nervtillväxtämnen på liknande sätt som liponsyran ovan.  Enstaka rapporter förekommer om postitiv effekt med rosenrot.

Teofyllin.
Teofyllin är ett läkemedel som tidigare användes i stor utsträckning som lufrörsvidgande medel vid astma.  Det har utförts en del forskning på medlet vid ansomi med en del blandade resultat.

En nyhet är att det går att få utskrivet teofyllin i form av nässprej via företaget APL. Det skrivs ut som extemporerecept. Den vanligaste formen är 10 ml sprej med styrka 0,4 mg/ml. Doseras 2 gånger dagligen. Fortsatt forskning pågår även med kapslar som man löser upp i fysiologiskt koksaltlösning. Man kan använda "krutis" kanna eller motsvarande. Läs mera på sidan om Öron-Näsa-Halssjukdomar.https://www.cidrap.umn.edu/mixed-results-nasal-theophylline-treat-covid-related-loss-smell
 


Frågor och svar


Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2023-08-25