Bacamin        
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Bacamin (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
     tabletter        60 st
2 tabletter dagligen. Max 4 tabletter dagligen.

Barn (6-12 år): 1 tablett dagligen. Max 2 tabletter dagligen.

Inta tabletten dagligen. Bör intas i samband med måltid och ett glas vatten. Tabletten kan färga munnen.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
12
...................................ggr
 Innehåll
per 2  tabletter:

 Havtorn

140 mg 


 Fläderbär

135 mg 


 Blåbär

125 mg 


 Nypon

 125 mg


Tranbär  100 mg
Aronia 70 mgREKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
Kosttillskott med naturliga antioxidanter. Används för att förstärka kosten vid ökat behov eller som
försäkring mot brister i den vanliga kosten.

GRAVIDITET/AMNING: Medlets påverkan vid graviditet är ej undersökt.
Det finns dock ingen anledning att avstå från intag av antioxidanter i samband med graviditet och amning

KONTRAINDIKATIONER. Antioxidanter bör ges i samband med cytostatikabehandling endast på speciella indikation

OBSERVERA; Medlet kan färga, t.ex. tungan tillfälligtvis

BIVERKNINGAR  Inga kända. Kapslarna innehåller inte soja eller mjölk.

Informationssida från leverantören:www.wrams.se/produkter_bacamin.php
Inköpsida:www.gonatural.se

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx


Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Bacamin med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se
Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling. Kosttillskott  med Bacamin beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. Bacamin är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning.
 

Uppdaterad 2009-04-27
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu