Bra i Magen - Din Livskraft
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Bra i Magen (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
kapslar            543 mg         120 st                                                
2 kapslar 3 ggr dagligen eller vid behov.

Vid glutenintolerans, 2 kapslar när Du av misstag fått i dig gluten.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
4
...................................ggr
 INNEHÅLL: Innehåller enbart naturliga växtenzymer:

• Proteas I-V. Dessa fem proteaser ökar nedbrytningen av protein. De är aktiva genom hela mag-tarmkanalen.

• Amylas. Finns i saliven och bryter ner kolhydrater. Verksamt i både mage och tarm.

• Fytas. Bryter ner kolhydrater och ökar upptaget av järn, zink, kalcium och magnesium. Fytas är mest aktivt i tarmen.

• Laktas och sukras. Bryter ner laktos och socker så att de kan absorberas i tarmen.

• Lipas. Lipas bryter ner fett under matsmältningsprocessen. Tillsammans med gallsalter är lipas viktigt för upptaget av fettlösliga vitaminer som vitamin A, D; E och K.


REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Som kosttillskott vid matsmältningsbesvär där extra tillförsel av
enzymer kan ge besvärslindring. Kan även användas av glutenintoleranta men kan inte ersätta en glutenfri kost.

GRAVIDITET/AMNING: Dessa enzymer verkar lokalt i tarmen och upptag i blodet förekommer inte.
KONTRAINDIKATIONER. Inga kända. 
BIVERKNINGAR 
Inga kända.
INTERAKTIONER:   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte
studerad. En person som tar läkmedel och som får en förbättring av matsmältningen kan teoretiskt sett få ett
ändrat läkemedelupptag när matsmältningen förändras i en positiv riktning.

Informationssida från leverantören: http://www.dinlivskraft.se/bra-i-magen
Läkemedel eller kosttillskott –
var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar kosttillskott på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får
fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet
samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling.
Uppdaterad 2010-10-10
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu