Falun 2003-02-27

Rekommendation att använda Colostrum som kosttillskott i samband med förebyggande insatser och behandling av virusorsakade sjukdomar i mag-tarmkanalen. 

Jag har tidigare gått igenom litteratur om råmjölk sammanfattat i ett dokument:

” Faktagranskning av litteratur om Colostrum, råmjölk, vid användning som livsmedel för medicinskt ändamål alternativt naturläkemedel/kosttillskott. ” 

För ett fullständigare underlag hänvisar jag till detta dokument. 

En studie som refererades där tar upp virusorsakade infektioner i mag-tarmkanalen även om huvudsyftet var att studera effekten vid svårare infektioner med risk för livshotande njurpåverkan: A Standard Immunoglobulin Preparation Produced from BovineColostra Shows AntibodyReactivity and Neutralization Activity againstShiga-like Toxins and EHEC-Hemolysin of Eschericiacoli O157: H7 R. Leissner, H Schmidt, H. KarchInfection 24 (1996)No.5

I denna studie används ett standardiserat koncentrat av colostrum benämnt Lactobin. Författarna noterar att colostrum är ett säkert och effektivt medel för att förebygga och behandla diarrésjukdomar orsakade av rotavirus, vissa bakterier och mikroorganismer som amöbor.

Virusinfektioner slår ofta hårt när de drabbar individer med nedsatt immunförsvar och sämre antikroppsbildning såsom barn, äldre och sjukhuspatienter. Calicivirus orsakande ”vinterkräksjuka” mm har blivit ett stort och kostsamt problem i det svenska samhället. Det finns ännu ingen studie direkt på calicivirus hos människa men liknande virusinfektioner hos kalv minskar med colostrumintag. Denna skyddande effekt av colostrum har visats vara ”universell” och människan kan utnyttja den skyddande effekten av colostrum. Vid utbrott med virusinfektioner, speciellt där känsliga individer vistas; sjukhus, daghem, serviceboenden mm kan det därför rekommenderas att man ger detta kosttillskott för att minska risken för insjuknanden och sannolikt också för att lindra förloppet för de som redan har drabbats. 

Bertil Dahlgren, leg läk,spec i med. rehab och företagshälsovård.

Konsult vid användning av naturmedel och kosttillskott för egenvårdsändamål och som tilläggsbehandling vid rehabilitering. Internetrådgivning via www.helhetsdoktorn.nu