Acidofilus Pärlor Din Livskraft
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Acidofilus Pärlor "Din Livskraft" (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
tabletter            1 miljard         30 st                                                
1 pärla dagligen för magens funktion Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
4
...................................ggr
 INNEHÅLL: 1 miljard nyttiga bakterier, Lactobacillus Acidofilus och Bifidobacterium Longum.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: l Som kosttillskott för att minska risken för
magbesvär i samband med stress, resor och antibiotikabehandling.

GRAVIDITET/AMNING: Probiotika/nyttiga mjölksyrabakterier kan användas.
KONTRAINDIKATIONER. Inga kända.
BIVERKNINGAR 
Inga kända.
INTERAKTIONER:   Mjölksyrabakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika, varför acidofilus
och antibiotika bör tas med minst 3 timmars mellanrum. Effekten av samtidigt intag av
andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

Informationssida från leverantören: http://vitalinescandinavia.se/acidofiluspaerlor
Läkemedel eller kosttillskott –
var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar kosttillskott på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får
fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet
samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling.
Uppdaterad 2009-06-10
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu