Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
ANJO - GB8 - GINKGO (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        dragerade tabletter        40 mg   2 x120 st
2-3 tabletter dagligen. Tabletterna sväljes hela, gärna i samband med måltid. För cirkulationen. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
ANJO - GB8 - GINKGO (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        mixtur          2 x 250 ml
11 1/2 msk dagligen. Gärna i samband med måltid. För cirkulationen. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Kollegialt tips: enda naturläkemedlet med Ginkgo i flytande form, bra till äldre.
Ginkgo bilobas påverkan vid graviditet och amning är okänd.
Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär,
svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu