Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Appital (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        tabletter 180 st
1 tablett 3 ggr dagligen i samband med måltid mot matsmältningsbesvär. Bör sväljas hel. Fortsätt behandlingen tills matsmältning blir mer normal. Därefter minskas dosen gradvis så länge matsmältningen förblir normal. 

 

Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Indikationer
Vid matsmältningsbesvär som colon irritabile, IBS samt uppkördhetsproblem.

Förpackning 60, 180

Fortsätt behandlingen tills matsmältning blir mer normal, det kan krävas en behandlingstid
mellan 2 veckor och 3 månader. Därefter minskas dosen gradvis så länge matsmältningen förblir normal.

Kontraindikationer:
Undvik att använda Appital om du är allergisk mot någon av de ingående örterna
Chilipeppar är släkt med paprika och kan ge korsreaktion hos allergiska individer..

BARN: Tabletterna rekommenderas ej till barn under 12 år
AMNING OCH GRAVIDITET: Rekommenderas ej till ammande och gravida.
BIVERKNINGAR: Gastrointestinala besvär kan förekomma i sällsynta fall.
INTERAKTIONER: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är
inte studerad.
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu