Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Bio-Strath (frilistat naturmedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter       100 st
2 tabletter 3 ggr dagligen. Tabletterna kan sväljas eller tuggas. Prestationshöjande.

1 tablett 3 ggr dagligen. Tabletterna kan sväljas eller tuggas. Prestationshöjande.

Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Bio-Strath (frilistat naturmedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        mixtur          250 ml, 750 ml

 
1 tesked 3 ggr dagligen. Prestationshöjande.

1/2 tesked 3 ggrdagligen. Prestationshöjande.

Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 
Registrerat som frilistat naturmedel. Därigenom formellt rekommenderat till
barn över 8 års ålder. Det lägre doseringen rekommenderas till barn mellan
8 och 12 år.

Graviditet: Inga kontraindikationer. (har visats ge ökad känsla av
vitalitet och välbefinnande enligt studier på gravida.
Kan bidra till att bivbehålla en normal hemoblobinnivå)
 

Kollegialt tips: Ett flertal undersökningar visar att produkten är säker att
använda i alla åldrar och efter en individuell bedöming kan man
med stöd av ca 40 års erfarenhet av användningen rekommendera
det även till mindre barn.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu