Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Calmigen (naturläkemedel med Johannesört)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    3x 60 st
2 tabletter 1 gång dagligen tillsammans med måltid. Vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.
 
 
Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)  
Fyra
...................................ggr
 

Rekommenderas ej till barn under 12 år.
Går att kombinera med andra läkemedel men det krävs att man sätter sig in i interaktionerna ordentligt först.

Dessa uppgifter finns med i bipacksedeln. Info från leverantören: http://www.uspab.com/calmigen.htm

Info från läkemedelsverket: http://www.mpa.se/observanda/obs02/020410_johannesort.shtml

Johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling 2002-02-04
http://www.mpa.se/observanda/obs02/020204_johannesort.shtml