Chello
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Chello (Kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 60 st
1-2 tabletter dagligen att intas med ett glas vatten. Kosttillskott vid klimakteriebesvär.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Aktiva beståndsdelar:
Kinesisk kvanne 300 mg
Rödklöver 50 mg
Maskros  50 mg
Kamomill 50 mg
Rölleka 50 mg

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt.

Information från leverantören: http://www.mezina.se/Default.asp?ID=3365
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
 

Uppdaterad 2007-08-20
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu