Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
 Esbericum (naturläkemedel med Johannesört)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      Kapslar    3x 60 st
2 kapslar på morgonen,  1 kapsel på eftermiddagen tillsammans med måltid. Vid lätt nedstämdhet och lättare depressioner samt lindrig oro. Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Rekommenderas ej till barn under 12 år.
Går att kombinera med andra läkemedel men det krävs att man sätter sig in i interaktionerna ordentligt först.

Individuell dosering
Den individuella doseringen beror på graden av orostillstånd och dessutom hur effektivt upptaget av de
aktiva substanserna är i kroppen. Mängden 3 kapslar kan efter ett par veckors tid minskas eller ökas inom
intervallet 1 till 4 kapslar per dygn.

Effekten
Lång erfarenhet visar att det kan dröja upp till 14 dagar innan Esbericum ger full effekt. Det finns dock personer som får en märkbar effekt redan efter ett par dagar, medan enstaka inte får full verkan förrän efter åtskilliga veckor.
 

Dessa uppgifter finns med i bipacksedeln. Info från leverantören:
http://www.maxmedica.se/naturmedel/esbericum/anvandning.html

Info från läkemedelsverket: http://www.mpa.se/observanda/obs02/020410_johannesort.shtml

Johannesört kan påverka annan läkemedelsbehandling 2002-02-04
http://www.mpa.se/observanda/obs02/020204_johannesort.shtml

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu