Femal Balans
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Femal Balans (Traditionellt Växtbaserat Läkemedel, TVBL)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 120 st
2 tabletter 2 ggr dagligen i 2 månader. 
Därefter 1 tablett 2 ggr dagligen vid PMS besvär. 
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Aktiva beståndsdelar:  PI 82, ett pollen-pistillextrakt, GC FEM, ett rent pollenextrakt .

Femal Balans är det första växtbaserade läkemedlet mot PMS som genomgått en vetenskaplig test.  Femal Balans har god effekt
på samtliga klassiska PMS-besvär: humörsvängningar, svullnader, ömhet, depression, irritation. Effekten av Femal Balans kommer gradvis och förstärks efterhand. Full effekt uppnås

oftast efter andra menstruationscykeln. Medlet har funnits på den svenska marknaden sedan 1996 men då även med tillsats av det inte
helt allergisäkra drottninggelé-extraktet och under namnet "Femal".

Innehåll:  60 mg pollen/pistillextrakt PI 82, 18 mg pollenextrakt GC FEM. Tabletthjälpmedel: Mikrokristalliserad cellulosa,
dikalciumfosfat, E-vitamin, magnesiumstearat, schellack, kiseldioxid, talk.

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt.
OBSERVANDA:  Femal Balans är allergitestat enligt RAST-metoden och ger normalt
inga reaktioner hos pollenallergiker.

Information från Läkmedelsverket www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=8021

Information från Professor Ingemar Joelsson:
www.naturmedel.org/ http://www.naturmedel.org/sidor/femal.html
(OBS att Femal Balans inte längre är naturmedel utan  godkänt numera som växtbasert läkemedel och finns på  apoteken . 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept.

Uppdaterad 2009-03-13
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu