Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Femicur (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar    60 st
1 kapsel dagligen. Sväljes hela, med tillräcklig mängd vätska. Vid PMS-besvär. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Sex
...................................ggr
 
Förpackning: 60, 120

Traditionellt använt för lindring av symptom vid PMS (pre-menstruellt syndrom), såsom
ömhet i brösten, svullnadskänsla, irritabilitet, oro och plötslig nedstämdhet, som kommer
under veckan före menstruation och brukar försvinna då menstruationen kommer igång.
Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom ej föreligger.

Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot munkpepparfrukt eller andra innehållsämnen i produkten.
Varningar och försiktighetsmått: Munkpeppar har i experimentella studier uppvisat dopaminagonistiska
effekter  Skulle dopaminerga symptom såsom psykomotorisk excitation, förvirringstillstånd eller
hallucinationer uppstå, bör behandlingen med Femicur avbrytas.
Femicur innehåller galaktos från glukossirap och laktos. Det har ej studerats om speciella
medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder
innebär att försiktighet bör iakttas
vid behandling med Femicur.

Interaktioner: Det kan inte uteslutas att effekter av dopamin-agonister/antagonister kan förändras
vid samtidigt intag av Femicur. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive
naturläkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet/amning:  Användning  kan inte rekommenderas.
 

Info till allmänheten från leverantören:
http://www.maxmedica.se/document.asp?levelid=306&type=2&objectid=1423

Info från läkemedelsverket:
Produktresumé http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Femicur.pdf
Bipacksedel/användarinformation: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Femicur.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-11-30
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu