Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Glucosine 
 
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter 400 mg    2 x 180 st
1 tablett 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett enda tillfälle under dagen. 
 
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Storlek  Förpackningstyp  Pris med recept  Pris utan recept
 60 st  plastburk  170 kr  194 kr  Receptfri, förmån
--------------------------------------------------------------------------------
 90 st  plastburk  234 kr  279.00 kr  Receptfri, förmån
--------------------------------------------------------------------------------
180 st  plastburk  404 kr  -  Receptbelagd, förmån

FASS text:
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?SpecID=113780&DocTypeID=3

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar läkemedel, naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-23
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu