Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Herstat (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Salva
Påstrykes 6 ggr dagligen på munsåret första behandlingsdagen, därefter 3-6 ggr dagligen till dess läkning har skett. Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Kollegial info: Barn under 12 år bör ha konsultation med en läkare. Eftersom ålders gränsen för propolis är okänd vad gäller
barn kan läkare själv avgöra användningen. Det finns hittills inte någon biverkningsrapport vid användning av Herstat
till barn. Propolis har använts i många länder till barn i olika farmaceutiska beredningar typ tablett eller kapslar men
med reducerade dosering. På Apoteket hemsidan står "Herstat och Salva vid munsår inte till barn under 8 år utan att först
tala med läkare" http://www.apoteket.se/

Info från leverantören: http://www.munsar.net/

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu