Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Kondrin (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
kapslar                      400 mg                   60 st
3 kapslar dagligen.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Kosttillskott med positiv effekt som tilllägg vid behandling av inflammatoriska tillstånd och artros.

BARN: Ej aktuellt
GRAVIDITET: Inga kända risker med kondroitin under graviditet.
AMNING: Inga kända risker med kondroitin i samband med amning.
KONTRAINDIKATIONER: Kondrin ska inte användas om man är överkänslig (allergisk) mot kondroitinsulfat
eller något hjälpmedel i Kondrin. Kondroitinsulfat är av animaliskt ursprung och innehåller inte ämnen
från skaldjur
INTERAKTIONER: Det går bra att kombinera Kondrin och smärtstillande läkemedel. Kondrin
är baserat på en kroppsegen substans (kondroitinsulfat) och påverkar inte upptaget av andra läkemedel.

Information från leverantören: www.pharbio.se/#/page_kondrin

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar läkemedel, naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-06-19

Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu