L itozin har utgått men ett kosttillskott som innehåller GOPO-rika nypon från samma odlingar är Litomove

Klicka på denna länk för att komma vidare till Litomove

Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Litozin (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter 500 mg   3 x 180 st
Första 3-4 veckorna: 4-5 tabl/2 ggr dagligen. Därefter 2-3 tabl/2 ggr dagligen. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Litozin (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       pulver  3 x 120 g
Första 3-4 veckorna:  2 strukna mått pulver dagligen.  Därefter 1-2 strukna mått dagligen.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Kostillskott med positiv effekt som tilllägg vid behandling av inflammatoriska tillstånd och artros.
Dosering: Pulver:  Använd bifogat dosmått – 1 struket mått ca 2.5 gr (ca 5 ml). Pulvret kan blandas i vatten, strös på filmjölk,
yoghurt eller liknande. Pulvret tål ej uppvärmning.
 

BARN: Pulvret kan ges till barn
GRAVIDITET: Inga kända risker med nypon under graviditet.
AMNING: Inga kända risker med nypon i samband med amning.

Informationssida från läkemedelsverket:
http://www.mpa.se/allmanheten/amnesomraden/aktuellinformation/040421_litozin.shtml
informationssida från prof Ingemar Joelsson, Naturmedel.org:
http://www.naturmedel.org/sidor/litozin.html

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-02-23
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu