Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Membrasin (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 500 mg   60 st, 150 st
Flytande 150 ml
2-4 kapslar dagligen. Fettsyratillskott vid problem med slemhinnorna. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Kapslarna kan tas vid samma tillfälle och lämpligen i samband med måltid.

Innehåll per kapsel 
  

Havtornsbärsextrakt SBA 24 med vegetabiliska fettsyror

500 mg mättade fettsyror

120 mg enkelomättade fettsyror

205 mg
(omega-7: 145 mg)
(omega-9:   60 mg) Vitamin E (alfa tokoferol)

2 mg                                     
            
    

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Kapslar: 2-4 kapslar dagligen till vuxna och ungdomar över 15 år. Kan intas vid ett eller

flera tillfällen under dagen i samband med måltid. Rekommenderat är 4 kapslar
dagligen under 1-2 månader, därefter 2 kapslar dagligen som underhållsdos.

Flytande: 5 ml 2 ggr dagligen under de första 1-2 månaderna, därefter 5 ml dagligen.

Långtidsanvändning: Det möter inget hinder att ta Membrasin regelbundet under långa tidsperioder,
eftersom extrakt SBA 24 består av fettsyror som kroppen ständigt behöver.
 

BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn under 15 år.
GRAVIDITET OCH AMNING : Under graviditet kan man räkna med större behov av essentiella fettsyror.
Därmed går det bra att inta Membrasin under graviditet och amning. Fettsyror kan ge en viss blodförtunning
och i samband med operationer eller planerat kejsarsnitt kan det vara bra att sluta med alla oljetillskott en
vecka innan. Vid problem med placentaavlossning kan oljetillskott allmänt sett vara negativt. För placentan
och för den vanliga gravida konsumenten torde fördelarna med tillskottet överväga. Proppbildning i placentan
är ett vanligare problem och då är fettsyror fördelaktiga. Tillskott av fettsyror till gravida anses nyttiga och
tillväxtbefrämjande för hjärnans utveckling. En "bieffekt" kan vara något större födelsevikt.
BIVERKNINGAR: Magbesvär har rapporterats i några studier. Dessa är oftast övergående inom 1-2 veckor.
INTERAKTIONER:  Warfarin. Liksom med Omega-3 fettsyror kan kan ett tillskott med Omega-7 fettsyror
leda till en viss förlängning av blödningstiden.
Levaxin: (tidigare uppgavs en interaktionsrisk men denna är nu avskriven)

Informationssida från leverantören: www.helapharma.se/index.php?pageID=34

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt
rekommenderas till gravida trots att majoriteten har fördelar av det beror på att
den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas
av komplikationer i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas
synvinkel överväger även där fördelarna eftersom mikroemboliseringar i placenta
är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar
ASA under graviditeten. Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande
effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT.
Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.
Havtornsoljan kan lindra besvär i som torra ögon.

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket.
www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar och
legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och
växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera Din läkare är det fritt att
skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och kopieras, t.ex. till Ditt
skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Havtornsolja med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se

Kosttillskott  med Havtornsolja beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. Membrasin är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning och ska inte ersätta läkemedelsbehandling
vid torra slemhinnor i samband med sjukdomstillstånd. 

Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept. 

Uppdaterad 2009-02-06
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu