För närvarande kan inte Movina levereras. Samma extrakt från Schwabe GmbH finns i Neurokan.

Följ denna länk för ordinationsmall Neurokan
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Movina (naturläkemedel med Johannesört)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 120 st
1 tablett 2 gånger dagligen i samband med måltid. Vid lätt nedstämdhet, lindrig depression och lindrig oro. Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Uppdaterad 071012
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu