Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
MSM - metylsulfonylmetan (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      Pulver 500 mg
1 tesked dagligen. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

1 standard, struken tesked, 5 ml, ger ca 4 g MSM. Det kan vara
klokt att börja försiktigt för att undvika magbesvär.
Börja med 1/8-dels tesked, dvs 1/2 gram och öka dagsdosen
gradvis med 1/2 gram per vecka.

MSM förekommer naturligt i vår omgivning och små mängder
får vi i oss via färsk frukt, cerealier och grönsaker. Det förekommer även i
opastöriserad mjölk men ämnet är känsligt och sönderfaller när födan processas, upphettas eller torkas.
Personer med dåligt näringsintag, äldre personer och personer som äter en huvudsakligen värmebehandlad
vegetarisk kost kan befinna sig i riskzonen för svavelbrist. Svavel är viktig för
broskets uppbyggnad och stuidier har visat effekt när medlet kombineras med
glukosamin.

Förpackning;  200, 500 gram

Barn och ungdomar: Skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Varningar och försiktighet: Kan ha en viss hämmande effekt på trombocytaggregationen och därigenom
ge ökad blodningstid.

Interaktioner Kan interagera med blodförtunnande medel.

Kontraindikationer: Inga kända.

Graviditet: kliniska data saknas. MSM är dock ett ämne som förekommer naturligt i födan.

Amning: kliniska data saknas. MSM är dock ett ämne som förekommer naturligt i födan.

Trafikvarning Inga studier har utförts. MSM förväntas inte ha några effekter på förmågan att framföra
fordon och att använda maskiner.

Biverkningar: Lättar magbesvär har noterats vid högre dosering.

Information från leverantören:
http://ion-silver.com/msm.lignisul.htm

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu