Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Mucopen (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 1000 mg   3 x 60 st
2 kapslar dagligen. Fettsyratillskott vid problem med slemhinnorna. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 
2 kapslar dagligen till vuxna och ungdomar över 15 år.
Det möter inget hinder att ta Mucopen regelbundet under långa tidsperioder,
eftersom innehåller fettsyror som kroppen ständigt behöver.
 

BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn under 15 år. Det borde inte vara några
risker med tilskottet men erfarenhet saknas ännu.
GRAVIDITET OCH AMNING: Under graviditet kan man räkna med större behov av essentiella fettsyror.
Därmed går det bra att inta Mucopen under graviditet och amning.
BIVERKNINGAR: Magbesvär har rapporterats i några studier. Dessa är oftast övergående inom 1-2 veckor.
INTERAKTIONER:  Warfarin. Liksom med Omega-3 fettsyror kan ett tillskott med Omega-7 fettsyror
leda till en viss förlängning av blödningstiden.
Levaxin: Mucopen bör ej tas tillsammans med dessa läkemedel på fastande mage,
vilket kan ge ett ökat upptag av läkemedlet. Rekommendationen är att ta Mucopen
någon/ några timme/ timmar före eller efter intag av dessa läkemedel.

Informationssida från leverantören:http://www.wramsaroma.se/wrams.php
Beställ här:http://www.gonatural.se

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt
rekommenderas till gravida trots att majoriteten har fördelar av det beror på att
den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas
av komplikationer i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas
synvinkel överväger även där fördelarna eftersom mikroemboliseringar i placenta
är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar
ASA under graviditeten. Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande
effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT.
Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.
Havtornsoljan kan lindra besvär med torra ögon exempelvis vid Sjögrens Syndrom.
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept",
www.fyss.se
Det nya hjälpmedlet för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling. Kosttillskott beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept.
Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept.

Uppdaterad 2012-12-13
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu