Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Neval (Naturläkemedel med Valeriana)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar       300mg       2 x  60 tabletter
1 kapsel vid behov. Maximalt 5 kapslar per dygn.
Milt lugnande och rogivande.
Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Till:  Vuxna och barn över 12 år
Rekommenderas ej till barn under 12 år.
Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.
Trafikvarning: Neval verkar milt lugnande och rogivande. Detta naturläkemedel kan försämra
reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning, säkerhetsarbete
mm.

Info från leverantören: http://www.biokraft.com/neval.htm
Info från Läkemedelsverket. Godkända naturläkemedel med Valeriana: http://www.mpa.se/naturlakemedel/mono/valeriana.shtml

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu