Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Nutrilenk (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       tabletter 210 st
1-3 tabletter dagligen.  Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Förpackningar: Tabletter, 90, 210 st

Kostillskott med positiv effekt som tilllägg vid behandling av inflammatoriska tillstånd och artros.

BARN: Ej aktuellt
GRAVIDITET: Inga kända risker med kondroitin under graviditet.
AMNING: Inga kända risker med kondroitin i samband med amning.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar läkemedel, naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-04-16

Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu