Omega-3
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Pharbio Omega-3 Forte  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 1000 mg   180 st
Vuxna:               1-3 kapslar per dag.
Barn från 12 år: 1 kapsel per dag.
Kapslarna sväljes hela, gärna i samband med måltid. 
Fettsyratillskott.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Pharbio Omega-3 Forte  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      mixtur  200 ml
Vuxna och barn över 12 år: ½ tsk (2,5 ml) per dag.
Fettsyratillskott
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

FÖRSIKTIGHET: Omega-3 fettsyror kan leda till en viss förlängning av blödningstiden.
Ge inte kapslarna hela till små barn pga kvävningsrisken.

BARN: Använd i första hand dropparna i en mängd motsvarande kroppsvikten till yngre barn.
För mindre barn anpassas lämpligen mängden med tanke på att det blir ett
tillskott av fett och det kan ge lös mage hos känsliga. Om mamman har en bra
tillförsel av essentiella fettsyror och barnet ammas är det sannolikt inte något
direkt behov av att ge omega-3 till spädbarn. Efter amningsperioden kan man ge tillskott, t.ex
några extra droppar om barnet inte får barnmat med fet fisk flera gånger per vecka.
Kapslar kan tömmas på sitt innehåll. Ge inte kapslarna hela till små barn pga kvävningsrisken.
GRAVIDITET: Ett tillskott är värdefullt i samband med graviditet.
AMNING: Ett tillskott är värdefullt i samband med amning. Ge eventuellt högre doser om
modern kan misstänkas ha dåliga depåer av essentiella fettsyror tidigare, t.ex.
dåligt fiskintag, täta graviditeter mm. De essentiella fettsyrorna anrikas i
modersmjölken och en brist kan tänkas ge ökad risk för amningsdepressioner mm.

Informationssida från leverantören:http://www.pharbio.se/#/page_omega3
Informationssida från Vitapost: http://www.vitapost.se/

Kollegial info: Fler och fler studier finns beträffande effekter på förhöjda blodfetter, vid psykiatriska tillstånd och till barn med dyslexi.
Bra fettsyrareserver är sannolikt också av värde vid graviditet och amning. Att fettsyror inte regelmässigt
rekommenderas till gravida trots att majoriteten har fördelar av det beror på att
den lilla grupp som har ökad blödningsbenägenhet kan tänkas drabbas
av komplikationer i samband med förlossning som placenta-avlossning. Ur placentas
synvinkel överväger även där fördelarna eftersom mikroemboliseringar i placenta
är ett större problem och man har noterat fördelar för kvinnor som konsumerar
ASA under graviditeten. Mekanismen är sannolikt en milt blodförtunnande
effekt. Sannolikt får man även ett skydd för de kvinnor som har ökad
risk för DVT.
Patientgrupper som kan ha nytta av tillskott är exempelvis patienter med inflammatoriska sjukdomar och epilepsi mm.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-07-01
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu