Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Ormsalva Plus (naturläkemedel under registrering)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Salva
Masseras in på det skadade stället högst 3 gånger dagligen. Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Vuxna och barn över 12 år  Lägg på ett tunt lager liniment och arbeta in salvan i
huden med mjuka roterande rörelser. Samma dosering gäller när produkten användes vid massage.

Indikationer:
Traditionellt använt som utvärtes massagemedel och medel vid behandling av tillfälliga
muskelsmärtor, ledbesvär utan svullnad och träningsvärk.

Kontraindikationer Överkänslighet mot arnikablommor och andra korgblommiga
växter som kamomill, ringblommor eller rölleka. Får ej användas invärtes
Varningar och försiktighetsmått Endast för utvärtes bruk.
Interaktioner Inga kända. Effekten av samtidig behandling med andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet och amning Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.
(Kommentar pga formella skäl.  Det finns ingen egentlig anledning till oro för den som blir oplanerat gravid)
Biverkningar Allergi. Längre tids användning på skadad hud leder
relativt ofta till ödematös dermatit med blåsbildning. Eksem vid längre tids användning.
 

Produktresumé från Läkemedelsverket: Kompletteras
Bipacksedel från Läkemedelsverket:     Kompletteras
Pressmeddelande: Kompletteras

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2005-10-18
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.se