qarma
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Qarma  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 500 mg   180 st
6 kapslar dagligen i 12 veckor tillsammans med måltid, därefter 2 kapslar dagligen.
Fettsyratillskott.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

FÖRSIKTIGHET: Tidigare gavs en rekommendation om att man inte skulle ta
GLA om man har epilepsi. Detta tycks vara dåligt underbyggt och går tillbaka
till en studie från 1981 där man hade iakttagit försämringar hos 3 patienter enbart
i en icke kontrollerad studie.  Prostaglandins Med. 1981 Apr;6(4):375-9.
Denna rekommendation saknar egentligen vetenskaplig grund men en
rekommendations ges till vidare om att man ska informera sin läkare
innan man börjar med jättenattljusolja samt öka dosen gradvis.

BARN: Eye-q är mera anpassat för barn:
Se för ordinationsmall: http://www.helhetsdoktorn.nu/lathund/eyeq.htm

GRAVIDITET/AMNING: Mumomega är mera anpassat vid dessa tillstånd.
Se för ordinatinsmall: http://www.helhetsdoktorn.nu/lathund/mumomega.htm

Informationssida från läkemedelsverket om Atopisk Dermatit
Informationssida från leverantören:http://www.iqmedical.se/qarma.htm
Informationssida från Naturmedel.org http://www.naturmedel.org/sidor/qarma.html
Informationssida från Bodystore: https://www.bodystore.nu/visabild/A2742/A2742
Informationssida från Vitapost: http://www.vitapost.se/
 

Kollegial info: Ett flertal studier finns beträffande hudproblem som atopiska eksem, bl.a.
utförda av David Horrobin. De flesta personer kan bilda GLA från omega-6 fettsyror men
vissa personer kan ha svårt med omvandlingen i vissa situationer och ett tillskott
kan därför ses om en försäkring mot brister.
Grundforskning finns beträffande cancertillväxt och brist på GLA
Vid diabetes kan kroppens förmåga till omvandlingen vara nedsatt.
Vid dyslexi har oljan getts, enbart eller tillsammans med omega-3.
I klimakteriet kan oljan lindra besvär som svettningar, vallningar samt mastalgi. GLA
tillika med EPA och DHA tycks också kunna förbättra inlagringen av kalcium i skelettet.
PMS besvär kan lindras.
RA symtom kan lindras visar en något äldre studie.
Vid Sjögrens syndrom har man visat på en förbättrad funktion i slemhinnorna även om
effekt på tröttheten inte kunde verifieras. Ögonproblem kunde lindras visar resultaten i en studie
från Italien.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-11-07
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu