Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Relaxin Natt (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    80 st
2-4 tabletter dagligen vid tillfälliga insomningsbesvär Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Beskrivning
Naturläkemedel med dokumenterad och bevisad effekt. Med extrakt av Valerianarot,
Passionsblommeört och Melissablad. Traditionellt använt vid tillfälliga insomningsbesvär.

Kollegial info: För närvarande enda naturläkemedlet som innehåller
extrakt av passionsblomma (visad effekt på GABA-systemet)

Dosering
2-4 tabletter dagligen
 
 

Rekommenderas ej till barn under 12 år.
Går att kombinera med andra läkemedel men det krävs att man sätter sig in i interaktionerna ordentligt först.

Dessa uppgifter finns med i bipacksedeln. Info från leverantören: Relaxin Natt

Info från läkemedelsverket: http://www.mpa.se/spc_pil/pdf/natspc/Relaxin_Natt-spc.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu