Sambucol
 
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Sambucol Original (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Sugabletter    30 st
Mixtur 120 ml
 
Vuxna: Dagligen: 1 tablett. Vid förkylning och influensa: 6 tabletter dagligen. Mixtur:Dagligen: 10 ml.
Vid förkylning och influensa: 10 ml 4 ggr dagligen.
Barn 7-15 år:  Dagligen: 1 tablett. Vid förkylning och influensa: 2 tabletter dagligen. Mixtur:Dagligen:10 ml.
Vid förkylning och influensa: 10 ml 2-3 ggr dagligen.
Barn 2-6 år:
Dagligen:5 ml
Vid förkylning och influensa: 5 ml 2-4 ggr dagligen.
 
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
 
Fyra
...................................ggr
 
Innehåll
Flytande: Aktiva ämnen: Fläderbärsextrakt 3,75 g per 10 ml Inaktiva substanser: Glukossirap, citronsyra och naturlig arom

Sugtabletter: Aktiva ämnen: Torkat fläderbärsextrakt 130 mg per sug tablett Vitamin C (L-askorbinsyra) 100 mg per sug tablett (167% av RDI).
 Inaktiva substanser: Sorbitol, pepparmyntaextrakt.

GRAVIDITET: Medlets inverkan vid graviditet är ej undersökt.SAMBUCOL® bör inte användas av gravida.
AMNING: Medlets inverkan vid amning är ej undersökt. SAMBUCOL® bör inte användas av ammande.
BIVERKNINGAR: Det finns inga rapporterade biverkningar i de kliniska försöken. Inte heller några observerade biverkningar
i samband med användning av  SAMBUCOL® som kosttillskott.

Produktfakta: http://helhetsdoktorn.nu/ProduktfaktaSambucoloriginal.htm

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.
 

Uppdaterad 2005-09-23
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/