Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Seredrin (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        tabletter        40 mg   2 x200 st


1 tablett 3 ggr dagligen. För cirkulationen. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)

Fyra
...................................ggr
 

Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär,
svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla.
Kollegialt tips: Bäst dokumenterade naturläkemedlet med Ginkgo Biloba.
Graviditet: Användning under graviditet kan inte rekommenderas.
Amning: Användning under amning kan inte rekommenderas.
Ginkgo bilobas påverkan vid graviditet och amning är okänd.
Interaktioner: Potentiering av effekten av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten kan inte
uteslutas.

Produktresumé: Uppdateras
Info från leverantören: http://www.pharbio.se/content/products_seredrin.asp

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-07-01
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu