Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Thursday Plantation Tea Tree olja          (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       kutan lösning 
Mot akne för utvärtes bruk. Späd oljan före behandling med 1 del Tea Tree olja och 9 delar olivolja. Den utspädda oljan appliceras punktvis på akneförändringarna 1-3 gånger per dag under högst en månads behandlingstid.
------------------------
Mot fotsvamp för utvärtes bruk. Späd oljan före behandling med 1 del Tea Tree olja och 9 delar olivolja. Appliceras 1-3 gånger per dag under högst en månads behandlingstid.
-----------------------
Vid insektsbett för utvärtes bruk. Späd oljan före behandling med 1 del Tea Tree olja och 9 delar olivolja. Den utspädda oljan appliceras punktvis 1-3 gånger per dag.
Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Kontraindikationer: Medlet skall ej användas av personer med allergi mot kolofonium, som finns i plåster, tejp
och viss kosmetika för att ge klistereffekt.
Det behandlade området bör ej heller täckas med tätförslutande
förband. Då enstaka allvarliga biverkningar rapporterats för hund avrådes särskilt
applicering på hund.
GRAVIDITET: Nej  AMNING: Nej Barn: Över 12 år.
Produktresume: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Thursday_Plantation_Tea_Tree_olja-spc.pdf
Bipacksedel: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Australian_Bodycare_Tea_Tree_Oil.pdf
Naturläkemedelsmonografi: http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____1813.aspx
Info från leverantören: http://www.helapharma.se/prod_teatreeoil.html

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-05-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu