D-vitamin Din Livskraft
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Vitamin D3 "Din Livskraft" (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
tabletter              25µg / 1000 IE          90 st                                                
1 tablett dagligen.
Förebyggande kostförstärkning, egenvårdmedel för att minska risken för D-vitaminbrist.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
12
...................................ggr
 Tabletterna tas lättas med dryck men kan tas vilken tid som helst på dagen och oberoende av föda

Innehåll per tablett
% av rekommenderat dagligt intag, RDI
 Vitamin D 3

25µg/1000 IE

 250-333 %

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Rekommenderat intag enligt livsmedelsverket:

Barn under 2 år: 10 mikrogram
Barn över 2 år och vuxna: 7,5 mikrogram
Gravida och ammande: 10 mikrogram
Personer över 60 år: 10 mikrogram

GRAVIDITET/AMNING: Under graviditet och amning ökar behovet. Man brukar inte rekommendera högre doser
än ca 50 µg till gravida. Det är ändå svårt att visa på några negativa effekter med högre intag.
KONTRAINDIKATIONER. Sjukdomstillstånd och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi eller hyperkalciuri. Njursten.
OBSERVERA D-vitamin ge för höga halter kalcium vid sjukdomen sarcoidos.
BIVERKNINGAR  Inga kända förutom risk för för höga kalciumvärden vid en del sjukdomstillstånd. Om kalk och D-vitamin i FASS
Informationssida från leverantören: http://vitalinescandinavia.se/vitamin-d
Läkemedel eller kosttillskott –
var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Kollegial info: D-vitaminbrist har samband med inte bara skelettsjukdomar som osteoporos
utan även maligniteter, autoimmuna, inflammatoriska och metabola sjukdomar samt infektioner
och neuropsykiatriska tillstånd som depression.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar kosttillskott på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får
fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet
samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om D-vitamin med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se

Fysisk aktivitet på recept mot benskörhet:
www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/36_Osteoporos.pdf

Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling.
Uppdaterad 2009-06-10
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu