Råmjölk skyddar mot magsjuka

Nu finns det effektiva förebyggande produkter

 

Magsjuka. Det måste vara bland den jobbigaste ”ofarliga” sjukdom som vi drabbas av. Oftast finns det ingen medicin som hjälper och vi får bara hålla ut, alltmedan energin rinner ur oss. Men nu finns det hjälp. Traditionell svensk råmjölk innehåller antikroppar mot mag- och tarmsjukdomar. De finns idag i produkter som utan biverkningar kan ätas i förebyggande syfte.

 

Att använda råmjölk från kor mot sjukdomar är inget nytt. Sedan urminnes tider har man använt råmjölk mot infektioner i mage och tarm samt på hud, i ögon och hals.

Det nya är att man med den moderna forskningen tar den gamla svenska traditionen ett steg längre. Genom moderna tillverkningsmetoder koncentreras råmjölken till effektiva produkter.

Det har företaget Amicus gjort i sin nya produkt Biobics Diarrix. Den äts i förebyggande syfte när risken att smittas är större än vanligt. Det kan handla om allt från att man har barn i skola eller förskola, där magsjuka ofta går som epidemier, till att man har ett känsligt mag- och tarmsystem och därför lätt blir magsjuk och att man åker utomlands och riskerar turistdiarré.

 

Många av våra arbetsplatser som sjukhus och serviceinrättningar drabbas också hårt exempelvis av den nu aktuella vinterkräksjukan. Råmjölken är ingen universallösning på ”magsjuka” men att kunna utnyttja ett medel som minskar insjuknandet och sjukdomstiden kan spara stora summor dessutom. Förutom lidandet som en rejäl magsjuka naturligtvis ger är sjukskriven personal ett stort problem inom verksamheterna.

 

Både mot virus och bakterier

Effekten av råmjölk från kor mot mag- och tarmsjukdomar är inte bara historiskt beprövad. Den är också klarlagd i den moderna forskningen.

Jan Wadstein är docent och MD. Han har arbetat som överläkare och chefsöverläkare på bland annat Universitetssjukhuset i Malmö. Idag arbetar han i egen verksamhet åt andra företag med bl.a. forskning, produktutveckling och dokumentation.

Jan Wadstein har arbetat med och forskat om bovina colostrumprodukter (produkter baserade på råmjölk från kor) sedan slutet av 1980-talet. Han konstaterar att råmjölksprodukter kan användas vid en rad olika magsjukdomar med diarré som följd. De fungerar både vid virus- och bakteriesjukdomar.

– Vid virussjukdomar finns det ju inga medel att ta till, och vid bakteriesjukdomar ger man antibiotika bara vid mer allvarliga fall för att undvika spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Därför är det i båda fallen lämpligt att använda Biobics Diarrix både förebyggande och som behandling.

 

Naturligt skydd

Råmjölk som sådant fungerar vid en rad olika besvär. Det finns bl.a. hudkrämer och halstabletter med råmjölk. Mest effektiv är den dock mot mag- och tarmsjukdomar.

Att råmjölk från kor fungerar beror på att den innehåller en stor mängd antikroppar, utöver de tillväxtfaktorer, vitaminer, mineraler och proteiner som också ingår. Råmjölken är de första dryga 50 litrarna som kon mjölkar efter kalvning. Att dessa innehåller antikroppar beror på att kalven föds utan antikroppar. Utan råmjölk skulle kalven därför riskera att dö av allvarliga infektioner.

Med råmjölken erbjuds vi en unik möjlighet att ta tillvara ett alldeles naturligt skydd mot infektioner.

 

 

Klara effekter

Den moderna forskningen kring råmjölk har pågått i dryga femton år. Någon riktigt stor studie, som man gör när man tar fram nya läkemedel, har dock inte gjorts. Det beror på att det inte är ekonomiskt lönsamt eftersom man inte kan få patent och därmed ensamrätt på råmjölk.

Mindre studier har däremot gjorts i en större mängd, både i Sverige, Europa, USA och i Japan.

Bertil Dahlgren, leg. läkare och kemist, arbetar som konsult med att bl.a. göra oberoende bedömningar av forskningen på olika områden. Han har gjort en oberoende kvalitetsbedömning av ett antal studier av effekterna av råmjölksprodukter. Han konstaterar att effekterna är väl vetenskapligt underbyggda.

– Produkter baserade på råmjölk, som Biobics Diarrix, är inga mirakelmedel, men de har helt klart effekt. De motverkar magsjuka och diarrésjukdomar och om man väl drabbas kan de förkorta sjukdomsförloppet. Min bedömning är att produkterna sannolikt har effekt även mot s.k. vinterkräksjuka, säger Bertil Dahlgren

Produkter baserade på råmjölk är dessutom trygga. Biobics Diarrix kan ätas av alla från ett års ålder, om man inte är mjölkallergiker, och det kan tas förebyggande utan risk för resistens.

 

Fakta:

-          Råmjölk är de första 50 litrarna som kon mjölkar efter kalvning. Av dessa behöver kalven drygt 14 liter. Resten kan tas tillvara utan problem för kalven.

-          Sedan urminnes tider har man i svensk folkmedicin använt råmjölk mot infektioner i mage och tarm samt på hud, i ögon och hals.

-          Biobics Diarrix som innehåller ett egenutvecklat, unikt extrakt av råmjölk från svenska kor. Detta innehåller antikroppar mot ett antal av de bakterier och virus som orsakar magsjuka.

-          Biobics Diarrix verkar genom att antikropparna stannar kvar i magen/tarmen och där hindrar bakterier och virus som orsakar magsjuka att fasta på slemhinnan. Dessutom stimuleras slemhinnan att producera egna antikroppar som motstånd mot sjukdomen.

-          Amicus produkt Biobics Diarrix har en koncentration av antikroppar på 80 procent, vilket är den högsta koncentrationen som är möjlig att få fram.

-         Att produkter baserade på råmjölk förebygger olika typer av diarrésjukdomar är dokumenterat i ett flertal kliniska studier.