Nasaleze – effektiv hjälp vid hösnuva och allergi.

– Behandlar orsaken, inte bara symtomen.

 

Nasaleze är en helt ny och unik metod att behandla hösnuva och andra allergiska reaktioner. Istället för att dämpa allergireaktionen, fungerar Nasaleze som ett extra filter i näsan. Nasaleze hjälper näsans slemhinna att filtrera bort och absorbera oönskade partiklar, så att dessa inte kommer i kontakt med slemhinnorna och kan utlösa en allergi.

 

Nasaleze bygger på tre kända faktorer:

 

 

 

Genom att stödja och förstärka nässlemhinnans naturliga filtreringsförmåga kan luftburna allergireaktionen lindras eller helt undvikas.

 

En slump ledde till ett genombrott inom allergibehandling

Nasaleze är som många uppfinningar resultatet av en slump. Uppfinnaren Mike Jones tillverkade ansiktsmasker för Bodyshop. Som ett av bindemedlen användes ett speciellt cellulosapulver. Han noterade att trots att lokalen var dammig var det mycket sällan som någon nös. Han tänkte inte mer på detta, men när han och hans familj flyttat till ett nytt hus i närheten, drabbades hans son av en allergi. Han nös ständigt. Mike Jones började tänka på situationen i fabriken och åkte dit för att hämta lite cellulosapulver. Han lade lite på sin hand och bad sonen dra in det i näsan – inom några minuter slutade han att nysa. Idén till Nasaleze var född.

 

Fick EU-registrering som medicinsktekniskt hjälpmedel

Produkten lanserades i England i mycket liten skala, men läkemedelsverket ansåg att det var ett läkemedel och ville förbjuda det. Mike Jones fick då hjälp av en av ministrarna i regeringen och Nasaleze registrerades som ett medicinsktekniskt hjälpmedel i hela EU. Detta var möjligt eftersom det visade sig att cellulosapulvret som används är 100% inärt – vilket betyder att det inte tas upp av kroppen. Därigenom är det inte ett läkemedel, utan ett medicinsktekniskt hjälpmedel.

Detta innebär att Nasaleze nu helt lagligt kan säljas i EU mot allergi.

 

 

 

 

Nasaleze lanserades för två år sedan i England och finns idag i 25 länder. I Sverige lanserades Nasaleze i början av april 2005

 

Vad är Nasaleze?

Nasaleze är ett special utvecklat cellulosapulver från tall med några helt unika egenskaper:

 

 

Allergier ökar

Textruta: 1.	När man trycker på flaskan tvingar luften pulvret upp genom röret.
2.	Luft och pulver transporteras upp till munstycket.
3.	Munstycket levererar en fin dimma av pulvret.

Under de sista 20 åren har antalet 12 åringar med pollen allergi ökat dramatiskt, i England med över 50 %. Forskarnas förklaring är bla att det finns fler osynliga, luftburna partiklar som kommer in i vårt system. Forskare har också visat att allergireaktionen blir kraftigare om allergiska personer exponeras för andra främmande partiklar som spray, luftföroreningar etc innan exponeringen av pollen sker.

 

Vad kan Nasaleze göra som ett antihistamin inte kan?

Nasaleze ökar näsans skydd mot allergener genom att bygga upp och stärka näsans filtreringsförmåga. Inandningsluften kommer därigenom att innehålla färre allergener. Ingen medicin klarar detta. Antihistaminerna dämpar symtomen när kroppens immunförsvar redan är angripet.

 

Hur snabbt verkar Nasaleze?

Bäst effekt fås om Nasaleze tas innan allergenen utlöser symtomen. Men även mitt under ett allergianfall hjälper Nasaleze snabbt, ofta inom 10-60 minuter. Effekten förstärks vid längre tids använding.

 

Hur ofta skall man ta Nasaleze?

Oftast räcker två behandlingar per dag. En morgon och en kväll. Men finns det mycket allergener i luften ökar effekten om behandlingen upprepas. Eftersom Nasaleze inte tas upp av kroppen är risken för biverkningar nästan obefintlig.

 


Klinisk dokumentation

 

Use of Cellulose Powder for the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis

Den första studien publicerades i den vetenskapliga och perreview granskade tidingen; Advances In Therapy: Vol 20 nr 4, Aug 2003.

 

Studien gjordes på 102 patienter, 66 kvinnor och 36 män. Medelålder 44 år.

 

Metodik: Deltagarna hade alla lidit många år av hösnuva och var vana användare av antihistaminer. De blev instruerade att ta Nasaleze en gång per dag under sex veckor. Vid behov fick de också använda antihistaminer. Försökspersonerna fyllde dagligen i en skattningsskala, där 5 var symptomfri och 1 var kraftig hösnuva, de fick också notera hur snabbt Nasaleze fungerade. Efter sex veckor gjordes en totalutvärdering. Då fick deltagarna också skatta effekten av de Antihistaminer de normalt använde.

 

Resultat av studien: 8 av 10 angav att Nasaleze gav en tydlig lindring av allergisymtomen, huvuddelen av dessa blev helt symptomfria, p<0,005.

 


Nasaleze skattades som effektivare än all annan behandling de provat tidigare.

Zirtek®    Males 1.1 Females 1.4

Piriteze® Males 1.3 Females 1.8

Benadryl® Males 2.0 Females 1.8

Clarityn® Males 2.0 Females 2.2

Beconase® Males 3.0 Females 3.1

Nasaleze® Males 3.8 Females 3.9

 
 

 


Hur snabbt verkade Nasaleze? Många deltagare uppgav att Nasaleze gav omedelbar lindring, medan det i vissa fall tog upp till tre timmar innan effekten kom. Sannolikt hade effekten kommit snabbare om mer än en dos givits.

 

Hur effektivt var Nasaleze? 78 av 102 deltagarna rapporterade ingen, eller mycket lite besvär av hösnuva under försöksperioden. Många av dessa uppgav att det var deras första problemfria sommar på många år.

 

Hur många behövde använde antihistaminer? Endast sex av de 102 (6%) behövde använda annan allergimedicin under studien.

 

 

Två ytterliggare studier är avslutade och kommer att offentliggöras under 2005.

En är gjord på 100 barn i åldern 1,5-8 år.

 

Studie 2: Nasaleze minskar användandet av vanlig allergimedicin.

Den senaste studien är gjord av Professor Jean Emberlin vid National Pollen Research Unit vid Worcester University. Institutet fann Nasaleze så intressant att man valde att delfinansierade studien.

 

Studien kommer att offentliggöras på en världskongress om allergi i München sommaren 2005

 

Studien var dubbelblind och randomiserad. Målet med studien var att se om Nasaleze kunder minska användningen av vanlig allergimedicin.

 

100 personer deltog. Alla skulle ta sina vanliga allergimediciner, hälften fick Nasaleze och hälften ett annat snarlikt cellulosapulver.

 

Studien är ännu inte publicerad men Professor Emberlin säger. ”Det är helt klart att Nasaleze fungerar. Den grupp som tog Nasaleze använde klart mindre antihistaminer och näsdroppar. Det är också tydligt att de som fick placebo cellulosa använde detta mycket oftare ”de letade efter en effekt som inte fanns”

 

”Den stora fördelen med Nasaleze jämfört med övrig behandling är att den arbetar topicalt medan andra medel är systempåverkande. Även om biverkningarna på dagens ”rescuemedications” är mindre än tidigare så finns det vanliga biverkningar som tex mun torrhet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Man bör även vara försiktig vid graviditet och amning.”

 

Under studien mättes pollenförekomsten varje dag, när sedan effekten av Nasaleze jämfördes med pollenräkningen visade sig att Nasaleze var lika bra oberoende om pollenförekomsten var hög, moderat eller låg.

 

 

Prof Jean Emberlin säger vidare ” Om mina barn hade allergi skulle jag absolut välja Nasaleze framför antihistaminer. Den är minst lika effektiv och man slipper alla biverkningar. Det är generellt en stor hälsovinst om man kan slippa antihistaminer”.

 

”Studien var inte designad för att visa hur stor procent som svarade på Nasaleze. Men min känsla är att ca åtta av tio får effekt.”

 

 

National Pollen Research Unit håller nu på att starta upp ytterliggare en studie på Nasaleze – den kommer att genomföras under pollensäsongen 2005.

 

 


 

 

Studie 3: Placebokontrollerad studie på 100 barn mellan 1,5-8 år. 95 % fick effekt.

 

 

Studien är utförd av professor Aivazis vid barnsjukhuset på Aristoteles University, Thessaloniki

 

Studien finns i abstraktform och kommer att publiceras vid en kongress om allergier i Aten den 7 april 2005.

 

Resultat: 95 av de 100 barnen fick effekt av Nasaleze, p<0,001

 

Professor Aivazis studie visar att Nasaleze ökar näsans förmåga att ”rengöra” sig. Dvs näsans försvar mot allergena ämnen förbättras. Studien på 100 barn visar att försvarsförmågan hos kroniskt allergiska barn förbättrades högst signifikant,( p<0,001).

 

Studien visar att Nasaleze förbättrar näsans skyddsmekanism och filtreringsförmåga. Mastcellernas aktivitet sjunker och slemhinnan i näsan får en chans att lugna ner sig och regenereras, slemhinnan blir mer tålig för allergener och allergireaktionen avklingar.

 

Professor Aivazis egen slutkommentar i abstactet är: ”Nasaleze förbättrar slembarriären i näsan, vilket förbättrar näsans filtreringsförmåga av allergener, resultatet blir att bara ren luft når lungorna”.

 

 

 

För mer information kontakta:

 

Prof Jean Emberlin

Director

National Pollen and Aerobiology Research Unit

Institute of Health

University College

Worcester

WR2 6AJ

Tel, arb  +441905 748066

fax +441905 855234

 

www.pollenuk.co.uk

 

Peter Josling, Kemist och internationell expert på växtbaserade läkemedel, mobil; +447973211769

Arb: +441424892440, peter@allimax.com

 

Tom Johnsson, GreenMedicine: 0705-94 91 95, tom@greenmedicine.se