Osteolis        
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Osteolis (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
     kapslar        60 st
1-2 kapslar dagligen tillsammans med måltid.
Förebyggande kostförstärkning, egenvårdmedel för att minska risken för benskörhet.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
12
...................................ggr
 Kapslarna kan tas vid samma tillfälle.

Innehåll per 2kapslar. 
  
% av rekommenderat dagligt intag, RDI
 Vitamin K2

45 µg 


70 %  Sverige saknar rekommenderat intag men i USA är rekommendationen för kvinnor 65 µg per dag.
 Vitamin D

300 IE


150 %
 Magnesium

300 mg


100 %
 Kalcium

600 mg


75 %
                                     
            
    

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:
2 kapslar sväljs ned med ett glas vatten. Tag dem gärna kvällstid.
Har du svårt att äta kapslar öppna dem och ät bara pulvret.

GRAVIDITET/AMNING: Medlets påverkan vid graviditet är ej undersökt.
Rekommenderas inte till gravida eller ammande då det inte finns någon dokumentation på detta.
Osteolis innehåller flera faktorer där brist kan ha en negativ inverkan i samband med graviditet.
Det saknas dock underlag att aktivt rekommendera Osteolis som tillägg.
Vid graviditetsutlöst osteoporos kan medlet tänkas ha en förebyggande effekt.

KONTRAINDIKATIONER. Dokumentation för ställningstagande saknas.

OBSERVERA K-vitamin kan interagera med antikoagulantiabehandling med Waran.

BIVERKNINGAR  Inga kända

Informationssida från leverantören: www.bioaktiva.se/osteolis.php

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket.
www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om Osteolis med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se

Fysisk aktivitet på recept mot benskörhet:
www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/36_Osteoporos.pdf

Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling. Kosttillskott  med Osteolis beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. Osteolis är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning och ska inte ersätta läkemedelsbehandling
vid osteoporos. 

Naturläkemedel beläggs med 25% moms och blir momsfria med recept. 

Uppdaterad 2009-02-06
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu