Ozon , tips från Helhetsdoktorn

 

Uppdaterat
Effekter på luftburna virus.


Frågor och
svar

Behandling

Tillverka ozon själv 

Länkar

Ozon ur ett hälsoperspektiv, tipssida på gång.

vatten Ozon
Ozon, även kallat trisyre, (O-O-O)  är ett naturligt förekommande ämne som vid vanlig temperatur uppträder i form av en gas. Den består av 3 syreatomer och på samma sätt som syrgas, även kallat disyre (O-O),  kan ozon fungerar den som ett oxiderande medel. Den oxiderande effekten är betydligt kraftigare än med vanligt syre.
P.g.a dess förmåga att bryta ner skadliga ämnen har den fått användning som renande ämne både för fasta ämnen, vatten och luft. Syrgas, t.ex den som används i sjukvården och industrin, vid raketuppskjutningar mm i koncentrerad, eventuellt kyld och flytande form ingår till ca 21% i luften. Syrgasen som finns i luften kan sönderdelas till syreatomer (O). Detta reaktiva aktiverade syre är starkt oxiderande och reaktivt och kan bindas till en syremolekyl och då uppstår ozon.  ( O +  O-->  O-O-O
Industriellt sett är den vanligaste metoden är att tillföra elektrisk energi genom mörka elektriska urladdningar mellan glas-(keramik) täckta elekroder som genomströmmas av ren syrgas. Då kan så höga halter som 15% ozon uppnås.

Aktivt syre.

Ozon är en form av lättreaktivt (aktivt) syre. En annan form är vätepersoxid, tidigare kallad vätesuperoxid som består av 2 väteatomer och 2 syreatomer  (H2O2),   H-O-O-
Dåliga lukter beror ofta på flyktiga organiska föreningar. (på engelska Volatile Organic Compounds, förkortat VOC). De uppstår t.ex. vid nedbrytning av organiskt materiel via mikroorganismer såsom bakterier och mögelsvampar. Ozon kan döda bakterier, svampar och svampsporer men även virus. 

Tillverkning

Den som har tillgång till ett ozonaggregat kan sanera luften från dofter men även virus och smittämnen. Som med de flesta verksamma och rektiva ämen som vi använder är det den grundläggande regeln att dosering och halter ska vara säkra.  Följ tillverkarens anvisningar noga.corona virus

Ozon har effekt på coronavirus och andra luftburna virus.

Referenser:
Ozone Can Be Used To Destroy The New Coronavirus And Disinfect Areas
Source : Thailand Medical news  Feb 05, 2020    www.thailandmedical.news

Inactivation of Influenza Virus by Ozone Gas      ozone-influenzaevirus.pdf

Ozone therapy -A clinical review.pdf   Ozone therapy -A clinical review.pdf