Probi Mage
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Probi Mage (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
kapslar           10 miljarder bakterier         40 st                                                
1 kapsel dagligen, sväljes med vatten. För magens funktion. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
4
...................................ggr
 INNEHÅLL: 10 miljarder Lactobacillus plantarum 299v.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: l Som kosttillskott och egenvårdsmedel vid ballongmage, knip och
tarmbesvär. Som kompletterande behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och som stöd för tarmfloran
vid antibiotikabehandling. Vid colon irritabile. Förebyggande medel inför och under utlandsresor och antibiotikabehandling.

GRAVIDITET/AMNING: Probiotika/nyttiga mjölksyrabakterier kan användas.
KONTRAINDIKATIONER. Inga kända.
BIVERKNINGAR 
Inga kända.
INTERAKTIONER:   Mjölksyrabakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika, varför Lp99v
och antibiotika bör tas med minst 3 timmars mellanrum. Effekten av samtidigt intag av
andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad i detalj. En person som tar läkmedel
och som får en förbättring av matsmältningen kan teoretiskt sett få ett
ändrat läkemedelsupptag när matsmältningen förändras i en positiv riktning.

Informationssida från leverantören: http://www.greenmedicine.se/probimage.html
Läkemedel eller kosttillskott –
var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket. www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som
arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar kosttillskott på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får
fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet
samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Hjälpmedel för Dig som ordinerar kost och kosttillskott
på recept som förebyggande behandling och kompletterande
kostbehandling.
Uppdaterad 2012-04-30
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu