Q10, frågor och svar
 
 
Introduktion

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

Q10 är förkortningen av Coenzyme Q10 
 

Coenzyme Q.sub.10 förkortat Q10 med kemisk beteckning
(2,3-dimetoxy-5-metyl-6-decaprenyl-1,4-bensokinon) är en antioxidant som har en essentiell funktion i cellens energiomsättning och när det gäller  att utnyttja syre.

Låga halter kan ge upphov till celldöd då cellen inte längre kan omsätta energi och i extrema fall leder det då till att cellen kan förstöras och gå under. Muskelceller är speciellt beroende av tillräckligt höga halter av Q10 för sin funtion. 

I en undersökning: Folkers et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 82: 901 (1985)
mättes halten av Q10 hos patienter med varierande grad av kardiomyopati, en allvarlig muskelsjukdom som drabbar hjärtat. Vidare kunde man konstatera att ju lägre halt av Q10 som man kunde mäta, desto svårare fall av myopati hade man. Vid studier har man även konstaterat förbättrad arbetsförmåga hos hjärtat när man gav ett tillskott av CoQ.sub.10

HMG-CoA reduktashämmare representerar en ny grupp av läkemedel som verkar kolesterolsänkande. Dessa läkemedel, vanligen kallade statiner hämmar bildningen av kolesterol men som bieffekt hämmar de därigenom även bildningen av Q10. 

Hos några procent av patienter som behandlas med dessa medel kan man därför konstatera muskelskador. Q10 har många effekter i kroppen som t.ex. cellskyddande även på längre sikt och det kan vara klokt att tillföra Q10 även till de som inte direkt uppvisar klart påvisade muskelskador. En del patienter med hjärtsvikt behandlas med statiner men Q10 har också visats vara fördelaktigt vid vissa former av hjärtsvikt. Denna grupp av patienter beräknad ha extra stor nytta av ett tillskott av Q10.

Coenzyme Q.sub.10 tillverkas av Kanegafuchi Chemical Industry Co., Ltd. och är lätt att få tag i. Doserna som har studerats har varierat mellan  25 mg to 1 g dagligen givet som engångsdos uppdelat på flera doseringstillfällen. 

Läkemedelsföretatet Merck har patenterat en kombination av blodfettsänkande läkemedel som hör till gruppen statiner tillsammans med Q10. 

I patentet beskriv kombinationen av Q10 och en sådan HMG-CoA reduktashämmare tillsammans med en mänd Q10 som är tillräcklig för att motverka den skelettmuskelskada som kan uppstå. 
Ett förslag på tänkbar kompisition finns också i patentbeskrivningen:

EXEMPEL: 

  • 20 mg lovastatin 
  • 35 mg of Coenzyme Q.sub.10


Receptmall vid ordination på recept vid vissa tillstånd, t.ex. hjärtsvikt och cardiomyopati.

Q10 som kosttillskott från EFI

Patentbeskrivningen finns här: http://tinyurl.com/3xua4


Frågor och svarTillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2008-12-19