”När hjärnan vill mer än kroppen orkar”

 

Rysk Rot

Ny forskning

 

 

Adaptogenen som ökar orken, stärker immunförsvaret, förbättrar minne och syn, ökar syreupptagningsförmågan samt skyddar kroppens stora organ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sammanställning av

Forskning

New Scientist

The mystery herb that won the Olympics

21 aug 1980

Detta är en spännande rubrik som både visar på okunskapen och fascinationen kring adaptogener i allmänhet och Rysk rot i synnerhet. Artikeln är skriven av en världsauktoritet på växtbaserade läkemedel, Dr Stephen Fulder. Den fungerar som ett perfekt anslag till ny kunskap om en fascinerande ört.

 

 

Ingressen till artikeln lyder:

Extrakt från Rysk rot ökar mental och fysisk prestationsförmåga hos ryska idrottsmän, kosmonauter och arbetare. Trots att Rysk rot har en bevisad effekt är den ignorerad i väst.

 

I artikeln förklarar en rysk forskare, Professor Korobkov, varför så många ryssar använder Rysk rot dagligen:

– Rysk rot ökar återhämtningsprocessen vid all form av ansträngning och den ökar motståndskraften mot all typ av belastning och stress. Rysk rot äts för att öka hälsan, inte för att bota sjukdomar.

 

– Rysk rot används av ryska läkare där västerländska läkare inte skulle kunna hitta syntetiska läkemedel som fungerar. Tex där patienter lider av stressrelaterade besvär, utmattning, kroniska sjukdomar, hjärta/kärl-besvär, infektioner eller vid ålderdom. Rysk rot används också för att undvika biverkningar av andra läkemedel. Användningen är utbredd på Ryska sjukhus.

 

Principen är att Rysk rot används där organismen är stressad och belastad. Helt enkelt för att skydda kroppen och skynda på återhämtningsprocessen.

 

Författaren, Dr Fulder, avslutar med en reflektion: Kan 100-tals vetenskapliga studier och 100-tals miljoner användare ha fel? Har vi missat något i västvärlden?

 

Därför har Rysk rot inte slagit igenom i väst – tidigare

Huvudproblemet har varit att de flesta studier på Rysk rot har publicerats i icke engelskspråkiga tidskrifter och att studierna har gjorts av i västvärlden okända forskare. En annan förklaring är att ginseng snabbt blev erkänt i väst, mycket pga av att ett läkemedelsföretag, Pharmaton, gjorde studier i väst. Detta dämpade ytterligare intresset för Rysk rot. Rysk rot hade helt enkelt inte kraften att slå igenom.

 

Svenska Örtmedicinska Institutet är världsledande i väst

Den första som intresserade sig för Rysk rot i västvärlden var Georg Wikman, grundaren av forskningsföretaget Svenska Örtmedicinska Institutet. Han inledde redan på 70-talet ett intensivt samarbete med ryssarna. Under 70-talet var också Rysk rot en stor succé i Sverige, men föll sedan i glömska pga av den massiva lanseringen av ginseng.

Svenska Örtmedicinska Institutet har idag en av världens största samlingar när det gäller kliniska studier och rapporter på Rysk rot, i deras bibliotek finns över 500 studier översatta till engelska.

 

Forskningen lades på is när muren föll

Forskningen på Rysk rot var som störst innan muren föll 1989, sedan dess och fram till för ett par år sedan hände inte mycket – någonstans i världen. Men nu har forskningen tagit ny fart – och det är med den nya forskningen i ryggen som GreenMedicine nu lanserar Rysk rot, förstärkt med Schisandra. En fix kombination som är noggrant studerad.

 

Nedan följer en vetenskaplig sammanfattning av den kunskapen som kunnat verifieras med nya, välgjorda studier på Rysk rot.

 

Adaptogenen Rysk rot visar följande egenskaper i nya studier:

 

o        Stärker hjärtat

o        Ökar fysisk prestationsförmåga

o        Minskar trötthet

o        Förbättrar minnet

o        Förbättrar ögats uppfattningsförmåga

o        Verkar immunomodulerande och antiinflammatoriskt

o        Är direkt virus- och bakteriedödande

o        Är snabbverkande – effekt oftast inom en timme

 

Rysk rot har i helt nya studier tydligt visat sig kunna skydda kroppen mot stress i alla dess former och är den adaptogen med den absolut klaraste effekten just på fysisk ork, immunförsvar samt hjärta/kärl, minne och syn.

 

2100 personer mellan 19-72 år orkade mer

Redan 1985 publicerade Professor Wagner, en av världens ledande forskare på växtsubstanser, en sammanställning över effekten av Rysk rot. Undersökningen baserade sig på studier av totalt 2100 friska personer mellan 19-72 år. Försökspersonerna testade Rysk rot med avseende på den adaptogena, skyddande och stärkande effekten. Deltagarna i studien utsattes för extrema påfrestningar i form av värme, föroreningar, fysisk träning, stress, tyngdlöshet etc. samtidigt som arbetskapaciteten mättes. Professor Wagners undersökning visade att Rysk rot hade en klart skyddande effekt vid stress och belastning, dessutom förbättrades syreupptagningsförmågan och hjärtats arbetskapacitet. Slutsatsen var att Rysk rot ökar orken vid påfrestning och att resultatet kommer snabbt, ofta inom 1-2 timmar.

 

Rysk rot är ett utmärkt komplement till Rosenrot som framförallt påverkar skärpa, koncentration och mentalt välbefinnande. Rysk rot hjälper ”när hjärnan vill mer än kroppen orkar”.

 

 

Men vad är en adaptogen och hur fungerar den

Definitionen på en adaptogen

Redan på 1960-talet upptäckte professor Ivan Breckman att vissa växter kunde anpassa kroppen och hjärnan till ökad belastning. Dessa växter fick benämningen adaptogener. En adaptogen är ett ämne som förbereder och försvarar kroppen på olika former av fysik, psykisk, kemisk eller biologisk stress. En adaptogen gör kroppen mer anpassningsbar så att kroppen och hjärnan lättare och snabbare kan reagera på ett konstruktivt sätt vid belastning. En adaptogen ”tränar” kroppen att klara ökad belastning, stressen blir inte lika skadlig. Trots stressen kan kroppen fungera normalt – organismens ospecifika respons till stress ökar.

 

Tre definitioner skapades på en äkta adaptogen:

1.    En adaptogen ökar kroppens ospecifika försvar mot stress

2.    En adaptogen strävar alltid efter att normalisera kroppens funktioner oavsett i vilken riktning stressen verkar.

3.    En adaptogen kan bara verka fram till en normalisering – den kan aldrig stimulera kroppen förbi vad kroppen kan göra om den är utvilad, frisk och välnärd.

 

En adaptogen får inte blandas ihop med stimulantia

Vakenhet och pigghet kan uppnås på olika sätt. Stimulerande substanser som koffein och nikotin ger en pigghet men är också vanebildande, dvs kroppen ökar mängden receptorer för dessa ämnen successivt, vilket leder till att dosen måste ökas efterhand för att nå samma resultat. Stimulerande ämnen kan också ge biverkningar i form av hjärtklappning, nervositet och dålig sömn. Högre doser av dessa ämnen klassas också som doping.

 

Koffein stressar kroppen

Centralstimulerande medel som tex koffein (guarana) aktiverar kroppens funktioner, men den gör det genom att stressa kroppen. Alla centralstimulerande medel ger sedan en motreaktion, energin sjunker under det normala och man blir tröttare än innan. Centralstimulerande medel ökar också syrekonsumtionen vilket bla resulterar i sämre prestationsförmåga vid långvarigt arbete, eller vid arbete som kräver mycket syre, tex hård fysisk träning. En ny studie från januari 2006 publicerad i American College of Cardiology visar också att koffein försämrar genomblödningen i hjärtat vid långvarig fysik aktivitet. Forskarna varnar därför för användning av koffeinhaltiga kostillskott.

 

Adaptogenen stärker kroppen och motverkar stress

 Adaptogener arbetar på ett helt annat sätt. En adaptogen strävar efter att normalisera kroppsfunktioner, dvs att uppnå homeostas (balans). Ämnesomsättning, signalöverföring, hormonbalans, enzymaktivitet och cellandning normaliseras och syreanvändningen minskar. Kroppens funktioner aktiveras på ett sunt sätt utan att belasta. Tvärtom, en adaptogens funktion är att öka kroppens tolerans mot stress i alla dess former, oavsett om stressen orsakas av gifter, för mycket arbete eller sjukdom. Resultatet märks i form av bättre ork, ökad skärpa och en bättre livskvalitet.

 

Principen för en adaptogen är inte att läka en sjukdom utan att förbereda kroppen så att den kan läka sig själv.

 

Snabbt upptag – lång effekt

Djurförsök visar att Rysk rot snabbt sprids i vävnaderna. Efter 30 minuter är 90% av de aktiva substanserna absorberade i vävnaderna. 48 timmar senare finns ca 10% av de aktiva substanserna kvar. Rysk rot har alltså både en snabb och varaktig effekt. Kraftigast effekt har Rysk rot 2-3 timmar efter intag. Medan Schisandra och Rosenrot passerar blod/hjärnbarriären verkar detta inte ske med Rysk rot. Rysk rot har därmed en mer uttalad effekt på de övriga kroppsliga funktionerna. Effekten på mentala funktioner får därmed ses som ett resultat av den allmänt stimulerande och stressänkande effekten hos Rysk rot.

 

En genomgång av nyare kliniska studier

*     Ork och livskvalitet

Chi San, en fix kombination av Rysk rot, Schisandra och Rosenrot förbättrar livskvaliteten och påskyndar tillfrisknandet.

Phytomedicine 12 (2005) 723-729

 

Huvudsyftet med studien var att undersöka om en fix kombination av tre adaptogener med Rysk rot som huvudingrediens kunde påskynda tillfrisknandet och öka livskvaliteten hos människor under stress. Som modell valdes patienter med lunginflammation. Samtliga 60 patienterna (18-65 år) fick standardbehandling i form av antibiotika och slemlösande medicin. 30 patienter fick 30 ml Chi San och 30 st fick motsvarande placebo.

 

Resultat: Patienterna i Chi San gruppen var kliniskt friska två dagar snabbare än placebogruppen och livskvaliteten förbättrades från dag ett, men nådde signifikant skillnad efter dag 5.
Diagrammet visar att Chi San markant förbättrade livskvaliteten under återhämtningsfasen efter sjukdom. Effekten märks redan efter dag ett.

 

Rysk rot förbättrar orken mer än ginseng

Journal of Ethnopharmacology 95 (2004) 447-453

 

Effekten på fysisk ork mättes på Rysk rot och röd ginseng. Samma dos gavs av båda extrakten till möss. I varje grupp fanns 10 möss, och snittvärdena mättes. Slutsatsen var att både Rysk rot och ginseng förbättrade den fysiska prestationsförmågan, men rysk rot mer än röd ginseng.
Den prestationshöjande effekten följdes upp efter 3, 5, 7 och 9 dagar.

Diagrammet visar att uthålligheten hos möss som fått antingen Rysk rot eller Röd ginseng förbättrades mer än kontrollgruppen. Men den grupp som fått Rysk rot förbättrades signifikant bättre än den grupp som fått ginseng, p<0,001.

 

*      Immunförsvaret

Nya studier på Rysk rot visar antiinflammatoriska och immunstimulerande effekt.

Två helt nya studier har också kunnat bekräfta att Rysk Rot dessutom är kraftfullt antiinflammatorisk, bl a moduleras mängden proinflammatoriska interleukiner och cytokiner inklusive TNF-alfa.

 

Cytokiner och interleukiner behövs, men de skall vara i balans med resten av immunförsvaret. Cytokiner och interleukiner är nämligen en del av kroppens ”first line-defence”, men om halterna blir för höga börjar de attackera kroppens egna vävnader. Det är bl a detta som sker vid reumatisk värk.

Det unika med studierna på Rysk rots antiinflammatoriska effekt är att studierna samtidigt visar på Rysk rots adaptogena effekt – d v s att hjälpa kroppen mot ett normalläge. Studier på människa visar att om individen har en förhöjd mängd proinflammatoriska interleukiner och cytokiner så minskar halten av dessa dramatiskt. Vid för låga värden, ökade däremot mängden cytokiner och interleukiner vid intag av Rysk rot. Detta visar att Rysk rot inte ensidigt stimulerar eller minskar immunförsvaret utan faktiskt modulerar det. (Phytotherapy Research 2001,Arzneim Forsch Drug Res 2001

 

Studier visar också att Rysk rot är aktivt mot ett stort antal virus, inklusive influensavirus. Rysk rot försvårar för viruset att reproducera sig. Spridningen avstannar och viruset dör. (Antiviral Research 2001). Rysk rot har också visat sig både öka mängden och aktivitetsnivån hos lymfocyter (speciellt T-formen). Lymfocyterna blir alltså både fler och aktivare. (The Pharmaceutical press 1996, WHO 2001)

 

Rysk rot effektivt mot influensavirus

Antiviral Research 50 (2001) 223-228

 

Ett forskarlag genomförde flera tester där den virushämmande effekten hos råttor mättes. Forskarna testade ett stort antal influensavirus bla HRV, RSV och Influensa A. Den virusdödande effekten jämfördes även med det kända antivirala läkemedlet Virazole.
Diagrammet visar att Rysk rot har en minst lika bra virusdödande effekt som läkemedlet Virazole. Den virusdödande effekten kvarstod hos Rysk rot även i mycket låga koncentrationer.

 

 

Djurexperiment visar också att Rysk rot minskar tumörtillväxt. Dessutom har Rysk rot en uttalad effekt på allergiska reaktioner via en minskning av utsöndringen av antihistaminer och mast-celler (”gödceller”) (Journal of Ethnopharmacology, 2002, Pharmaceutical Science 1992)

 

Rysk rot aktiverar ett nedsatt immunförsvar

Journal of Veterinary Sciences Vol 6, No 3 (2003)

 

En grupp forskare undersökte den immunomodulerande effekten hos Rysk rot. Undersökningen genomfördes på två stammar av möss, en med ett väl utvecklat immunförsvar och en stam med ett nedsatt immunförsvar. Resultatet bekräftar att Rysk rot är en immunomodulator. Effekten på de möss som redan hade ett väl fungerande immunförsvar var måttlig medan de möss som från början hade ett dåligt immunförsvar fick en aktivering som gjorde att de fick ett normalt fungerande immunförsvar.

 

 

Diagrammet visar att möss med ett inaktivt immunförsvar får ett fungerande immunförsvar när de medicineras med Rysk rot. Möss med ett aktivt immunförsvar får däremot en mycket medelmåttig påverkan, p<0,001.

 

 

 

Minskar influensa komplikationer, studie på 1376 personer

Shadrin et al, Second International Symposium on Eleutherococcus, Moscow 1984. Academy of Sciences of the USSR 1986: 289-93

 

4 ml extrakt av Rysk rot alternativt placebo gavs till 1376 personer under en influensa period. Dödligheten var tydligt lägre men inte signifikant i Rysk rot gruppen. Däremot hade Rysk rot gruppen betydligt färre komplikationer som lunginflammation, bronkitis, bihåleinflammation etc (p<0,05)

 

*      Kardiovaskulära problem

 

Rysk rot normaliserar hjärtverksamheten och det systoliska blodtrycket under stress

Stress and Health 18: 11-17 (2002)

 
Studien som var dubbelblind och placebokontrollerad utfördes på 45 friska män och kvinnor. Dessa utsattes för stark stress och fick sedan antingen Rysk rot eller placebo. Slutsatsen var att Rysk rot, till skillnad från placebo, kunde normalisera hjärtverksamhet och sänka blodtryck under stress. Rysk rot hjälper kroppen att adaptera till stress.

Diagrammet illustrerar hur Rysk rot adapterar kroppen till stress. Resultatet blir att hjärtverksamhet och blodtryck inte påverkas lika mycket av stress.

 

*      Öga och minne

Förbättrar ljus och färguppfattningen

Diagrammet visar en placebokontrollerad studie på 27 personer som under en månad antingen fick Rysk rot eller placebo. Genom ett komplicerat dataprogram mättes ljus och färguppfattningen. Båda delar förbättrades signifikant, p<0,05. Ju lägre siffervärde desto snabbare ljus och färguppfattning.

Tomsk 2004, no 4 pp 64-66

 

 

 

Förbättrat korttidsminne och synuppfattning

Exp. Klin. Farmakol. 2003, vol 66, No 5 pp. 10-13

 

En placebokontrollerad studie på 142 personer som antingen fick placebo eller Rysk rot. Preparatet togs 30 minuter innan försöken genomfördes. Testet delades in i två delar. I den första delen fick 127 st försökspersonerna genomföra en minnestest, i den andra delen fick 15 personer genomföra en syntest.

 

Minnestestet genomfördes både på morgonen, i utvilat tillstånd och efter en arbetsdag.

 

Resultat: Båda grupperna presterade bättre på morgonen, i utvilat tillstånd jämfört med på kvällen. På morgonen presterade placebogruppen oförändrat före och efter intag av ”sockerpiller” medan den grupp som fick Rysk rot markant förbättrade sina resultat. Mätningarna på kvällen gav ännu intressantare resultat. Placebogruppen försämrades mellan mättillfällena pga av trötthet, medan den grupp som fått Rysk rot förbättrades och presterade till och med bättre än vad placebogruppen gjort utvilade, på morgonen, p<0,001.
 

Diagrammet visar att de testpersoner som fått Rysk rot förbättrade sin minneskapacitet jämfört med placebo. Förbättringen kom 30 minuter efter en engångsdos Rysk rot.

 

Även synen förbättrades vid engångsdos men inte lika mycket som i studien ovan där Rysk rot gavs kontinuerligt under en månad.

 


Synergieffekt

Effekten av Rysk rot förstärks av Schisandra

Forskning inom växtbaserade läkemedel visar att vissa örter i kombination förstärker varandra, de har vad man kallar en synergisk effekt. Andra örter har den motsatta effekten – de är antagonister. Det enda sättet att veta hur olika kombinationer fungerar är att utföra studier. Svenska Örtmedicinska Institutet har genomfört en rad tester på olika kombinationer och funnit att just kombinationen av Rysk rot och Schisandra har en klart synergistisk effekt. Detsamma gäller när man tillsätter Rosenrot.

 

När man däremot tillsätter en centralstimulerande ört som Guarana försämras effekten.
Diagrammet åskådliggör hur viktigt det är att kombinera rätt örter. Rysk rot + Schisandra ger en tydlig synergi medan ginseng + Guarana + Rosenrot ger en sämre effekt än placebo. Förklaringen som forskarna ger är att den centralstimulerande (stressande) effekten av Guarana motverkar den adaptogena effekten av ginseng och rosenrot, studien är under publicering.

 

 

Biverkningar

Biverkningsfrekvensen är allmänt mycket låg och skiljer sig inte från placebo. Orolig mage kan förekomma. Enstaka fall av nässelutslag finns rapporterat. I undantagsfall kan huvudvärk inträffa under ett par dagar – men det är övergående. Detta beror på att framförallt örten Schisandra fungerar kraftigt avslappnande på blodkärlen vilket leder till en bättre blodcirkulation. Har kärlen under lång tid varit stressade kan den förbättrade blodcirkulationen ge övergående huvudvärk eller yrsel.

 

Interaktioner

En adaptogen strävar efter att normalisera kroppsfunktionerna. En klassisk adaptogen bringar därför inte kroppen ur en jämvikt. Trots lång erfarenhet och omfattande klinisk forskning har några interaktioner med läkemedel inte registrerats. Studier är gjorda som visar att Rysk rot inte interagerar med tex Waran. Det finns heller ingen risk att ta Rysk rot i samband med förhöjt blodtryck.

 

http://www.helhetsdoktorn.se

 

http://www.helhetsdoktorn.se/rysk.htm


Ordinationmall: http://www.helhetsdoktorn.se/ryskrot.htm