Silver, tips från Fråga Helhetsdoktorn 
 
Introduktion

Frågor och svar


Länkar
 

 

Introduktion

Silver är ett vanligt förekommande ämne i vår omgivning och vi har exponerats för detta sedan århundraden tillbaka. Silver är ett grundämne och förekommer naturligt i naturen. Den första beskrivningen av medicinsk användning dateras till 900-talet då Avicenna använde silverfyllningar för att "rena blodet", mot dålig andedräkt samt mot hjärtbesvär. 
På medeltiden användes silvernitrat mot nervsystemsjukdomar som epilepsi och nervskador vid syfilis. Dr. Halstead vid Johns Hopkins Universitet använde silverfolie och silvernät för att skydda sår mot infektioner. Innan antibiotika tillverkades på kemisk väg användes silver i flera former, t.ex. näsdroppar vid bihåleinflammation. . 

Silver används i Sverige även vid brännskadevård där man ofta ställs inför extrema utmaningar i form av ökad risk för infektioner. Det medel som vanligen används är silversulfadiazin i 1% styrka: Flamazine. 
Under de senaste åren har silver som verksamt ämen minskats inom sjukvården och man har mera använt kemiskt framställda antibiotika. Nu när vi står inför ett tydligare problem med antibiotikaresistens och problem med skydd mot nya virus kommer detta i ett annat läge. Silver har också fått en vid användning vid egenvård men för att rekommendera detta mera systematiskt krävs en genomgång och en sammanställning av kunskapsläget. Denna sida är ett försök till en sådan sammanställning.http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6
Abstrakt 
Samverkan mellan nanopartiklar med biomolekyler och mikroorganismer är ett expanderande forskningsområde. Ett område som har varit outforskat till stor del är interaktion mellan metall-nanopartiklar och virus. I detta forskningsarbete har man visat att silver nanopartiklar kan samverka storleksberoende med HIV-1 när partiklarna har en storlek mellan  1–10 nm och då bindas till viruset. Silverpartiklarna hindrar därigenom viruset från att angripa cellerna.
Study Shows Silver Nanoparticles Attach to HIV-1 virus  Bakteriedödande plåster med silver:
Uppgraderade förpackningar i silverfolie
Beiersdorf har nyligen tagit fram nya förpackningslösningar för sina plåster. Curad-produkterna, som säljs i USA, signalerar klart och tydligt att det det handlar om högklassiga kvalitetsprodukter tack vare den silverblänkande förpackningen där silvret inte bara är en grafisk design utan ska associera till den silverindränkta dynan i plåstret. Silver har en bakteriedödande effekt och påskyndar därmed sårets läkning. 
The history of silver


Aquacel Ag Hydrofiber
Behandling med Aquacel Ag Hydrofiber förband: En grå kompress med "ullig", liksidig yta. Består av hydrokolloida fibrer av spunnen cellulosa, samt joniserad silver. Finns som kompress och band. 
http://www.orebroll.se/uso/page____14299.aspx

Siltex, tyg med silver
En minskning av bakterieväxt kan erhållas med små mängder silver i tyget
http://www.fibrochem.sk/index.php?pageId=111


Biostat, pulver för skor och handskar
Importeras i Sverige av Pierrot AB, P.O. Box 8067, 700 08 Örebro, tel 0192-788 80


OBS Försiktighet.
På internet florerar en del recept på hur man kan tillverka kolloidalt silver hemma. I samband med detta finns det beskrivet överdoseringsreaktioner. Silver är atoxiskt även i gram-mängder men en "överdoseringsreaktion" är argyri, dvs en mörktoning av huden. 
Välj därför silvertillskott från en leverantör som har kontrollerad tillverkning enligt GMP-standard åtminstone.
http://www.answers.com/topic/argyria
http://dermatology.cdlib.org/111/case_reports/argyria/wadhera.html 
http://www.silverprotects.com/argyria.html

Bakterier vänjer sig vid silver
Silver har enligt Kemikalieinspektionen tagit över allt mer efter triclosan som industrins nya medel mot bakterier. Men bakterier kan utveckla resistens även mot metaller. Hälso- och sjukvården använder sig allt oftare av metallen silver i sårförband och plåster för att motverka bakterieinfektioner. Silvertrådar- och silverföreningar byggs t ex in i kylskåp och telefoner, och i sport- och fritidskläder för att dom ska bli mindre illaluktande. 
Silverdebatten fortsätter

2006-11-20 
I Svensk Kemisk Tidskrift pågår en het debatt om silver. Som en reaktion på debatten om silver skriver miljökemisten Stefan Posner ett inlägg om att silver löser ett stort konsumentproblem. Han får omedelbart svar på tal i tur och ordning av Hans Borg, professor i avkvatisk miljökemi, Anders Finnson, miljösakkunnig på Stockholm Vatten, Åsa Melhus som forskar i klinisk bakterieologi och Lars D Hylander, docent i miljöanalys. Läs hela debatten här.

Samsung's Silver Nano Health System™ is an advanced technology with superb bacteria killing capabilities.

Egen kommentar: Man har beräknat att en tvättmaskin med silvernanopartiklar släpper ut 190 mg silver per år. Det motsvarar ca 20 l kolloidal silverlösning av den form som används som kosttillskott och för egenvård. Miljörisken är således betydligt mindre med ett föresiktigt bruk av kolloidalt silver.


Det finns studier som visar att bakterier som utvecklat en resistens mot till exempel kvicksilver eller kadmium samtidigt kan bli motståndskraftiga mot antibiotika. Därför är det viktigt att se över om den ökade användningen av metallen silver inom sjukvården kan leda till att bakterier också där får större motståndskraft mot antibiotika.
Läs mera:
www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=784605
www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=868666

Frågor och svarTillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2007-10-07