Paleodiet eller historien om människans ursprungliga diet.


"Hälsans hemlighet är konsten att leva stenåldersliv utan att ha det stentrist."

Stenålderskost- Paleolitisk kost -Stenåldersmat
Här finns argument som gör att man lättare förstår råden som ges att man ska prova en gluten- och mjölkfri kost vid många sjukdomstillstånd. Vad  människan ursprungliga diet än var så inte tror jag att den bestod av en kost som liknar den man snabbt fångar i Hemköps- eller Konsumbutiken.
En viktig princip är att lägga upp dieten så att den liknar "The Stone Age Diet" eller stenåldersdieten utan att göra maten stentrist. Den som av hälsomässiga, känslomässiga eller andra skäl väljer en vegetarisk kost bör se till att man nyttjar möjligheten att använda väl valda kosttillskott för att undvika möjliga brister i kostens sammansättning. Sannolikt har den vegetariska kosten fördelar vid en del sjukdomstillstånd med rubbad tarmflora och vid utläkning för att återställa hälsan. Fastan är också ett inslag i "Stenåldersdieten" De som förespråkar paleodiet glömmer ofta bort att fasta är ett naturligt inslag i stenåldersmänniskans livsföring.
 

"What can be done with fewer assumptions is done in vain with more."
                                         William of Occam 1285-1347tips: Finns "biologismen"?   Vårt ansvar för kunskapen i  samhällsdebatten  Ett seminarium om människan i biologi och politik  Uppsala 10 April, 2002  Fyra Fantastiska Föreläsare - och en politiker Hemsida för anmälan och mer information http://www-conference.slu.se/konferenser/genom0102.htm tel:  018-67 15 26  fax: 018-67 35 30 e-post:biologismen@slu.se
Pris: 400 kr inkl lunch och kaffe, exkl moms 
Ett hett ämne i samhällsdebatten just nu är frågan om människans biologi och om den har någon betydelse
för hur vi är, vad vi tycker och vad vi gör.
Hälsosamt 2003-02-21 Ska vi börja äta som på stenåldern för att må bättre? 

Intervju med Lars Wilsson, lektor, docent i biologi, som menar att våra matvanor leder till att vi i förtid drabbas av många så kallade livsstilssjukdomar: diabetes, hjärtkärlsjukdom etc. Vi äter för mycket snabba kolhydrater (socker, vitt mjöl, potatis m.m.) och fett som inte har den rätta balansen mellan viktiga fettsyror som Omega 3 och Omega 6. 
I sin bok, ”Välfärdens ohälsa”, ifrågasätter Lars Wilsson många av dagens vedertagna kostrekommendationer. 
"Välfärdens ohälsa", ISBN 9-974342-1-3. Medikament förlag 2002. Tel. 0651-76 76 78. Adress: Box 3, 820 40 Järvsö.   www.medikament.nu 

Länkar:
Svenska

Ny länk: http://www.paleodiet.nu/ Samlingsplats för de som är intresserade av paleolitisk kosthållning.
Vad är Paleodiet?
Välkommen till Paleo-Life.com
Vilda växters användning hos ursprungs-befolkningar i det nordliga området
Stenåldersmat- Mat för stenåldersjägare
Naturlig Hygien, websida av Anni Stahel
"Forntidens hälsa och välfärdens ohälsa"  Lars Wilsson
Gorilladieten: Ät som en gorilla - och gå ned i vikt: Artikel i Expressen.
Vetenskapsmagasinet handlar om - paleolitisk kost
 

_______________________________________________
ABC i  prevention Staffan Lindeberg
Kost vi är byggda för
Evolutionsmedicin
Sjukdomar genom doktor Darwins glasögon
_______________________________________________
Engelska
www.darwinianmedicine.org
Darwinian Medicine Website
The Paleolithic Diet Page
Loren Cordain, Ph.D.
Randolph Nesse website: New Book: Evolution and the Capacity for Commitment
http://www.cryst.bbk.ac.uk/research/lectin/lectin.html
http://www.vectorlabs.com/Lectins/Ldescript.html
http://www.gti.net/mocolib1/kid/food.html The Food Timeline
Cave men diets offer insights to today's health problems, study shows
nature: focus on human origins
Modern  Stone Age food: Your body craves nutrients cavemen ate.
Reduce Grains and Sugar to Lose Weight and Improve  Health (från  www.mercola.com )
www.PaleoFood.com   The Paleolithic Eating Support List's Recipe Collection 


Tillbaka

Bertil Dahlgren  2005-01-15