Kosttillskott med kliniskt visad avstressande effekt!

 

L-Theanin är ett ämne som ingår i grönt te och anses vara det ämne som ger te dess lugnande effekt. En ny dubbelblind, placebokontrollerad studie bekräftar nu theaninets avstressande verkan.

 

I dagens samhälle är stress ett stort problem. För långvarig stress finns det inget andra hjälpmedel än livsstilsförändring men vid tillfällig stress kan man få hjälp av kosttillskott med L- theanin, ett ämne som ingår i grönt te. L-theanin är en växtaminosyra som snabbt passerar blodhjärnbarriären och därför börjar verka redan ca 30 minuter efter intag.

 

Vad händer i kroppen vid stress?

De organ som framför allt gör att kroppen reagerar på stress är det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Det sympatiska nervsystemet kan inte kontrolleras med viljan. Vid stress skickar det sympatiska nervsystemet ut nervimpulser som påverkar en mängd olika funktioner i kroppen. Man får en ökning av puls och högre blodtryck och dessutom minskar blodflödet till organ som inte är absolut nödvändiga för kortsiktig överlevnad, såsom njurar och tarm. Immunförsvaret stärks kortvarig men vid långvarig stress sänks det istället. I vår saliv finns en sorts antikroppar (Immunoglobulin A, förkortas IgA) som ingår i vårt första försvar mot sjukdomar, denna halt ökar då det sympatiska nervsystemet stimuleras kortvarigt.

 

Ny klinisk studie!

Den nya kliniska studien utfördes vid Nagoya universitet i Japan, det land där L-theanin framställs. Syftet var att undersöka om att undersöka om L-theanin (suntheanine) kunde påverka psykiska och fysiska tillstånd under stress. Man lät personer göra en matematisk uppgift under tidspress enligt en väl utarbetad metod som man vet ger ökad stress. 12 personer genomgick totalt fyra olika försök. I ett fick de theanin i början av testet, i ett fick de theanin under testet, i ett fick de placebo och i ett fick de ingenting. Man mätte puls och IgA i saliv och de deltagande fick också göra en bedömning av hur stressade de var.

Studien visar att intag av suntheanine klart minskar de stressrelaterade effekterna såsom ökad puls och stimulering av immunförsvaret när man utsätts för kortvarig stress. De som fick suntheanine hade signifikant lägre puls under testet än de som fick placebo och upplevde sig också mindre stressade. Resultaten indikerar att suntheanine påverkar det sympatiska nervsystemet och på så sätt buffrar stressreaktioner.

 

Tidigare studier

Det finns många studier gjorda på theanin, alla är gjorda på märket suntheanine från det japanska företaget Taiyo. Man har bl.a. kunnat visa att man får en ökning av halten alfavågor i hjärnan efter tillförsel av suntheanine. Alfavågor är de hjärnvågor vi har mest av när vi är avslappnade och koncentrerade. På råttor har man också visat ökad inlärningsförmåga.   

- Studierna på suntheanine indikerar att Cool Down kan vara ett bra hjälpmedel vid tillfällig stress och nervositet, säger Bertil Dahlgren som är leg läkare med ett stort intresse för komplementär medicin.

 

Cool Down marknadsförs av bioaktiva pharma AB och har funnits på marknaden sedan 2003. Varje tuggtablett innehåller 50 mg suntheanine och vi rekommenderar att man tar fyra stycken vid behov. Då kommer man upp i samma dos som i de kliniska studierna. Cool Down finns i välsorterade hälsokostbutiker.

 

Kontakt:         Åsa Karlsson, Bioaktiva, 011-264148, e-mail: asa a bioaktiva.se 

                      Bertil Dahlgren, läkare, www.helhetsdoktorn.se e-mail: bertil a helhetsdoktorn.se