Biolightmetoden, tips nr 11 från Helhetsdoktorn
Biolight metoden är en "nygammal" metod som baseras på behandling med enfärgat ljus i varierande styrka, pulsering och våglängd. Metoden används för att behandla skador och sjukdomar lokalt och/eller via akupunkturpunkter. Ljuset appliceras via en handflatestor givare, som hålles över lokala punkter på kroppen eller svepes över besvärsområden. 

En pilotstudie (inledande, mindre studie) har utförts med syfte att undersöka om en ny version av Biolight behandlingsprogram har effekt på kroniska whiplash skador. 10 patienter med whiplashskador och en patient med kronisk huvudvärk ingick. Biolightbehandling gavs i två omgångar med behandling en gång i veckan, totalt 10-17 behandlingar. Som ett komplement gavs Biolight´s vitamin och mineralkomplex.

Biolight Vitamin & Mineralkomplex 
 Innehållsdeklaration: 6 tabletter innehåller:


A-vitamin 600µg Kolin  24mg 
Betakaroten    6mg Inositol  40mg
D3-vitamin     6µg PABA  40mg
E-vitamin 200mg Kalium    28mg
Bioflavonidkomplex 300mg Kalcium 100mg
B1-vitamin 100mg Magnesium 300mg
B2-vitamin     4mg Zink 150mg
B3-vitamin (niacin)     6mg Järn   12mg
B3-vitamin(niacinamid)   10mg Zink  18mg 
B6-vitamin   30mg Mangan    3mg
Folsyra   24mg Koppar  1,8mg
B12-vitamin  400µg Krom  125µg
Biotin    20µg Selen  125µg
B5-vitamin  200µg Molybden   125µg

Biolight Vitamin-mineral komplex innehåller EJ: vete, jäst, salt, socker, vax, mjölk eller majs-allergener.
Dosering: För att uppnå optimalt resultat tillsammans med Biolight-behandling bör 6 st tabletter intagas
i samband med måltid. Efter avslutat behandlingsomgång bör doseringen sänkas till 2-6 tabletter
dagligen, beroende på kroppsvikt och hälsotillstånd.

Tre veckor före första ljusbehandlingen började patienterna inta rekommenderad dos av vitamin- och mineralkomplexet. Behandlingen gav vissa effekter men ingen långsiktig trend. Under eller efter denna period valde fem av patienterna att avbryta behandlingen, samtliga med motiveringen att effekten av behandlingen ej var tillräckligt bra. De sex kvarvarande patienterna utgör patientmaterialet i studien. Den nya versionen tillämpades på dessa kvarvarande patienter och de erhöll tre Biolightbehandlingar i veckan. Effekten på helhetstillståndet, smärta, huvudvärk, sömn, humör, minne/koncentration, aktivitetsnivå och upplevd effekt av behandlingen uppskattades.

Gruppen förbättrades i samtliga undersökta tillstånd/symtom. Det begränsade patientmaterialet och avsaknaden av kontrollgrupp gör att resultaten av denna pilotstudie måste tolkas med stor försiktighet. 


Egen kommentar: Förhoppningsvis går man vidare med en kontrollerad studie. Det borde vara lätt att konstruera en lampa som innehåller en vanlig glödlampa för att behandla en kontrollgrupp. Åtskilliga tidigare studier angående näringstillskott visar att ett sådant tillskot enbart kan räcka för att förbättra smärttillstånd, se t ex den svenska undersökningen om selen vid växtvärk under "Nya rön om Selen. 
Lyssna gärna på föreläsningarna med rubrikerna "Manuell Terapi och Fysikalisk Medicin", samt "Vita Gifter och Gröna Lögner". Att behandla med fysikaliska metoder, rörelseenergi, värme/kyla, elektromagnetism mm har en lång tradition. En historisk översikt ges, från Joseph Gray´s Electro-magnetic machine och fram till våra dagars fysikaliska terapiapparater.

 Det kommer många frågor och funderingar angående olika behandlingsmetoder. Som enkel tumregel när man ska preliminärbedömma en metod brukar jag tipsa om "3 T"
Har en Terapiform: Tradition (traditionell användning som exempelvis akupunktur och den manuella medicinen) och/eller Teori? (teoretiskt underlag förenligt med ett vetenskapligt synsätt.)

P1 måndag 9 december

Magnetdrömmar
I nio år har Mary lidit av sin whiplash-skada. Varje gång hon anstränger sig strålar smärtan ut i nacken och armarna, och hon blir sängliggande i dagar. Men nu har Mary satt sin tro till magnetismen. Med magnetiska armband, skosulor och madrasser hoppas Mary och tusentals andra svenskar få lindring för sina smärtor, bättre sömn och kanske rentav ett mer harmoniskt liv. Men produkterna är dyra, och forskare menar att det hela är en bluff. Följ med in i en värld av magneter, drömmar och förhoppningar. 


Ett program av Jon Torkelsson. http://www.sr.se/p1/tendens/arkiv/0212.stm

Lyssna på programmet: (ej längre kvar i arkivet)
Lyssna | Ladda hemSka jag satsa på en magnetmadass?
Brevfråga tidigare publicerad i  Tidskrift för Hälsa nr7-8 2002. 

De nya magnetmadrasserna som kommit, är de något att satsa på? Har de några nackdelar?
Tveksam
Svar: Det finns flera firmor som säljer produkter med permanentmagneter insydda i madrasser eller ingjutna exempelvis i ilägg för skor. Vid en genomgång av forskningen där man har utvärderat effekten av magneterna hittar man mycket litet stöd för att man har någon positiv hälsoeffekt av permanentmagneter. Det finns en liten studie där man har utvärderat effekten dubbelblint, dvs. både den som testar madrasserna och den som leder försöket vet inte om just den madrass som testas verkligen innehåller magneter. Detta gjordes vid smärta i samband med postpoliosyndrom. Ytterligare studier har inte visat någon bättre effekt med en madrass som innehåller magneter jämfört med en madrass utan magnetism. 

När det gäller komplementära, alternativa metoder är det ofta svårt att forska dubbelblint. Detta gäller t.ex. vid fastebehandling och akupunktur. Där tycker jag inte att man ska ställa krav på att man utvärderar metoderna med dubbelblind teknik. Magnetterapin däremot känns inte och då är det mycket lättare att forska på den med den teknik som ger säkrast kunskap. Att det då finns så få studier som visar effekt gör att jag inte rekommenderar att man lägger ner extra pengar på en madrass just med permanentmagneter i. Många personer som har köpt dessa madrasser upplever dock förbättringar av olika slag och det är ju gott i sig. En positiv förväntanseffekt, placeboeffekt, affirmation eller motsvarande mental träning ska inte föraktas men välj madrass efter hur den passar för Dig. Man kan oftast få prova en madrass under en period på ca 30 dagar för att sedan lämna tillbaka den för en mindre avgift.

Man har inte heller sett några nackdelar med permanentmagneter i form av ökad risk för cancer och en del andra sjukdomstillstånd där funderingar om ökad risk med magnetfält har undersökts. En generell risk med magnetterapin kan vara att vissa företag inte tar ansvar själva för produktinformation och försäljning utan arbetar via oberoende enskilda återförsäljare. Dessa småföretagare har då i flera fall rekommenderat madrasserna för sjukdomsbehandling vid exempelvis cancer. Detta är förbjudet och kan leda till att man behandlar sjukdomar med fel metod och därigenom risk för försenad behandling.
Bertil DahlgrenLänkar:
Biolight
BioLight
Innovationsmarknaden

Bioptron (ett liknande system som Biolight)
http://www.bioptron.com/

Fysikalisk Terapi
KO-kritik mot reklam för magnetmadrass. Varbergsföretag hotas av vite på 200 000 kronor 
Magnet Therapy: Is it an effective treatment for arthritis pain? 
Varning för Nikken säljare
Analysis: Magnetic and Electromagnetic Therapy  By David W. Ramey, DVM
Magnet Therapy  Stephen Barrett, M.D.


Tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren uppdaterad 2004-01-31