Leversjukdomartips nr 50 från Fråga Helhetsdoktorn

 
 
Alkohol

Naturmedel

Gallbesvär

Länkar
 

 

Levern har flera funktioner är kroppens största körtel. Den producerar galla som används vid matsmältningen, fungerar som kroppens "kemiska fabrik" och är upplagringsplats för näringsämnen. Skolmedicinen har flera läkemedel som används vid leversjukdomar och de är i regel mycket verksamma och det anses försvara de biverkningar som man får räkna med vid en del behandlingar. Vid svåra sjukdomstillstånd behövs det ofta kraftigt verksamma farmaka men de borde vara mindre motiverade vid kroniska sjukdomar i lugnare skeden och i tidiga sjukdomsstadier. Där kan fytoterapi (behandling med örter) användas och används en hel del inom komplementärmedicinen.

Dietbehandlingen kan bestå i en kost som vid inflammatorisk sjukdom i de fall sjukdomen har en autoimmun orsak, se "tips vid inflammation". Mera generella råd kan vara att undvika fet, starkt kryddad mat och ev också äpple, gurka, paprika, bönor, lök och kål. Råkost, ev finriven, små måltider och korta fasteperioder på upptill en vecka används. Det är viktigt att stödja en effektiv tarmfunktion.


Som kompletterande behandling kan en del naturmedel användas. Ännu är ej något medel registrerat som naturläkemedel. För nedanstående preparat och örter finns det dock en del vetenskaplig dokumentation.

  • Astragalus Det finns en del rapporter som visar att denna kinesiska ört kan skydda levern från skadliga effekter från leverskadande ämnen. Den ges ibland i syfte att skydda levern i samband med cytostatikakurer utomlands.
  • Mariatistel Har en visad stimulerande effekt på heptocyterna (levercellerna), och används bl a vid levercirrhos, gulsot, hepatit och skador p.g.a. läkemedelsreaktioner, alkohol och kemikalier. Innehåller Silymarin som sannolikt främsta verksamma substans. Ingår bl a i naturmedlet Cynaramin.
  • Schizandra En kinesisk adaptogen (se "tips vid trötthet"). Örten har av tradition använts som ett välkänt leverstärkande naturmedel. Innehåller bl a lignaner (speciella växtämnen). Ingår bl a i naturmedlet Liver Restore.

Även örtmediciner kan vara riskabla för levern om de används på ett felaktigt sätt. Från USA rapporteras om flera fall av hepatit (leverinflammation) i samband med användande av fasta kombinationer av kinesiska örtmediciner t. ex. Jin Bu Huan tabletter från Kwangsi Pai Se Pharmaceutical/Bose Drug Manufactory, Kwangsi, Kina. Även från England finns det fall rapporterade med levernekros (levercelldöd) i samband med höga doser kinesiska örtmediciner (över 35g/dag i flera månader). Samtliga hade negligerat symtom som diarré och prover togs alldeles för sent. Det har således rört sig om ett användande som kraftigt avviker från den traditionella användningen.

Alkoholen är den kanske största riskfaktorn för leverskador och redan vid "normal" konsumtion kan leverskador uppstå om levern samtidigt får arbeta med det smärtstillande ämnet Paracetamol som ingår i bl. a. Alvedon och Reliv: I Sverige har det vandrat runt ett rykte om att berusningen skulle öka om man kombinerade Alvedon (och liknande ämnen) med alkohol.

. I en undersökning som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine gick forskarna igenom sammanlagt 589 patienter som under åren 1992-1995 behandlades för läkemedelsförgiftning på ett sjukhus i Dallas. 71 patienter hade leverskador efter intag av paracetamol. Tjugoen av dessa hade av misstag intagit en överdos av en vanlig smärtstillande medicin innehållande paracetamol medan de övriga 50 hade tagit överdos i syfte att begå självmord. Flera av patienterna hade också intagit alkohol. De patienter som tagit paracematol i höga doser för att begå självmord hade intagit högre mängder (medeltal 24 gram) paracetamol medan de som tagit medlet av misstag intog i medeltal 11 gram. Trots detta var antalet dödliga utfall större i den senare gruppen. Forskarna spekulerar att detta kan bero på att alkoholintag var vanligare hos de patienter som intog paracetamol av misstag. En hypotes är att alkohol eller fasta uttömmer mängden glutation, ett avgiftningsenzym som finns i levern och som normalt metaboliserar paracetamol. Författarna varnar för att alkoholkonsumtion före eller efter intag av paracetamol kan orsaka leverskador och att allmänheten måste upplysas om sambandet. Majoriteten av patienterna i undersökningen hade underlåtit att följa de givna rekommendationerna att maximalt inta 4 gram paracetamol under ett dygn. New England Journal of Medicine, 337, 16, okt. 16, 1997.

Egen kommentar. Skador kan således uppstå även om man följer den rekommenderade maxdosen. Sannolikt kommer man att begränsa försäljningen av receptfria värkmediciner för att minimera risken för skador. En levertransplantation är inget som man utsätter sig för i onödan och finns det ingen ledig lever är man verkligt illa ute.  
Lever-gallbesvär 

Typiska symtom
Vid lever-gallbesvär bar man ofta smärtor och även kramper upptill till höger i buken, i levertrakten. Man blir lätt uppkörd "stinn", får gaser, illamående och ibland 
kräkningar. Man tål inte fet, stekt mat,  äpplen, gurka eller paprika. Om gallavflödet är blockerat, t ex av en gallsten, blir avföringen ljusare, ibland "kittfärgad" och urinen mörkfärgad. Hud och ögonvitor kan bli gula (gulsot). 

Speciella dietföreskrifter
Undvik fet, stekt, kryddad mat, ev också  äpple, gurka, paprika, bönor, lök och  kål. Råkost, ev finriven, gärna maskrossallad rekommenderas liksom ångkokt 
mat. Små måltider är ofta att föredra. Korta fasteperioder på upp till en vecka. Ät extra kli. 

Speciella naturmedel
Maskrosdragéer, curcumatabletter, Cynaramin-droppar (10-20 droppar i lite vatten efter maten). Rättikssaft intas i små mängder. Ledins mag-tarmte, pepparmyntte, rölleka- och kamomillte rekommenderas. 

Fysikalisk terapi
Heta omslag på levertrakten kan prövas. Lavemang och röllekate tas vid gallkramper. Se till att tarmen fungerar, ev med 
hjälp av lavemang eller Clysmatic. 

Att observera
Se till att magen fungerar bra. Linfrön, vetekli och milt avförande teer rekommenderas. Gulsot bör alltid utredas på sjukhus, det kan vara cancer eller en inklämd gallsten som måste opereras, annars är det risk för skrumplever. 

Oljekur mot gallbesvär
(EnI Singer efter Biolog-med. Taschenjahrbuch 1960) 
  Denna kur har en starkt galldrivande effekt och verkar därigenom avlastande på levern och gallsystemet. Mycket små gallstenar kan sköljas med när gallutsöndringen stimuleras. Stora gallstenar kan av anatomiska skäl inte passera genom den ganska smala gallgången. Mjuka, mörkgröna klumpar som finns i avföringen efter denna kur - och som felaktigt har påståtts vara gallstenar - utgörs av förtvålade gallsyror. 
  Denna kur och liknande gallkurer tycks, även om den således inte kan driva ut vanliga gallstenar av ordinär storlek och s k stora solitärstenar, vara mycket välgörande för patienter med gallstenar, dåligt fungerande galla och för gallopererade patienter. 
 

OBS! Patienter med akuta gallbesvär, gallblåseinflammation ochgulsot får absolut inte göra denna kur, den kan öka och förvärra besvären.
  På morgonen sköljs munnen med pepparmyntte eller några droppar Oleum Basileum i ett glas ljummet vatten. Sedan tar man på fastande mage 1 stor msk olja (t ex olivolja, solrosolja eller vetegroddsolja) tillsammans med några droppar cit- ronsaft. Efter oljan sköljer man åter munnen och dricker därefter långsamt ett stort glas ljummet karlsbadervatten (1-2 tsk karlsbadersalt till ett stort glas ljummet vatten) eller ett stort glas Glaubersaltvatten (1-2 msk Glaubersalt eller natriumsulfat). Sedan lägger man fuktiga heta kompresser på levertrakten och vilar på höger sida under en halvtimme. Därefter intas frukost i vanlig ordning. Denna kur kan givetvis också utföras under fasta. Kuren kan upprepas 2-3 ggr per år. 
  För att öka gallfunktionen förbättra matsmältningen och minska uppkördhet gaser etc hos gallpatienter ger jag gärna galldrivande droppar t ex Cynaramin, dr Vogel, 10-20 droppar i litet vatten efter maten, eller maskrosdrageer och/eller curcumatabletter till maten och gallstimu-lerande teer innehållande bl a rölleka pepparmynta, malört maskros och åkerfräken, t ex Ledins MagTe, Skogsborgs örtte nr 18 eller Tallmogårdens magte, ett instantte (pulver) för mag-tarmbesvär.   Tillsammans med en ordnad livsföring en fettfattig och fiberrik kost med undvikande av bl a kött, fisk, fet ost och ägg samt sådana födoämnen som kan ge gallbesvär, t ex äpplen, gurka, rödbetor, rättika m m, kan denna gallkur och dessa naturmedel ge bestående lindring, förhindra nya gallattacker och i bästa fall få en dåligt fungerande, irriterad galla att åter fungera tillfredsställande även om en eller annan gallsten ligger kvar i gallblåsan. Fungerar gallblåsan bra, behöver den inte alltid opereras bort, medan en infekterad och på röntgen helt "tyst", illa fungerande gallblåsa kan utgöra en sjukdomshärd som bör avlägsnas. 

Ur: Dr Karl-Otto Aly: "Tallmogårdens väg till Hälsa" 

Litteratur
Bircher-Benner Handbuch 1 für Leber-und Gallenkranke. Bircher-Benner-Verlag Bad Homburg vdH/Zürich. Bruker, M.O., Ernährungsbehandlung bei Leber- Galle- Magen- und Darmerkrankung. Bioverlag  gesundleben, 1983     4       0 
Vogel, A., Levern som hälsans regulator, Bioforce-Verlag-Teufen/Schweiz. 1971 
 

 Tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2016-10-19