Tips vid Astma, tips nr 51 från Helhetsdoktorn
 
Dietbehandling.
Naturläkemedel och naturmedel.
Fysikalisk terapi
Att observera
PEF-mätare
Bihåleinfektioner
Gammaglobulin
SPIROPHONE
Substans P
Accolate: Nytt läkemedel
Länkar: 


Astmasjukdomen orsakas vanligen av en allergi eller känslighet som leder till inflammation och svullnad i andningsvägarna. Det tillkommer en kramp i andningsvägarnas glatta muskulatur som ytterligare försvårar andningen. Detta leder till symtom som andnöd, "pip i bröstet" men det kan också vara ett tillstånd som liknar en vanlig långdragen hosta. Ibland kan dessa symtom också bero på en hjärtsjukdom och det är viktigt att man har en klar diagnos. De tillgängliga astmamedicinerna kan kontrollera symtomen ganska bra. Enligt överläkaren vid lungkliniken i Östersund, Lars Larsson, bör astmapatienter som behöver använda en luftrörsvidgande spray mer än tre gånger i veckan också använda en förebyggande kortisonspray. Han är tillika medicinsk rådgivare vid Draco Läkemedel som bl a tillverkar kortisonsprayen Pulmicort. Becotide och Flutide är två andra sprayer av samma typ. Pågående studier visar preliminärt att det kan vara en fördel att använda kortisonsprayerna tidigt vid astmadebuten, kanske t o m innan man börjar med en luftrörsvidgande spray som Berotec, Bricanyl eller Ventoline. Vid Tallmogården kan man få en kompletterande behandling som ytterligare har hjälpt många människor. Dessa behandlingar grundar sig på naturliga metoder där det inte är lika lätt att få pengar till stora studier p.g.a. att dessa metoder inte går att patentera. I avvaktan på bättre studier rekommenderas att nedanstående metoder bara används som ett komplement och inte som en ersättning till tidigt använd inhalationssteroid (kortisonspray). En studie utförd vid Umeå universitet visade att en grupp patienter som remitterades till Tallmogården fick en förbättring i samma storleksordning som vid inläggning på medicinklinik! I den totala gruppen inräknades även de som inte fortsatte med programmet av olika anledningar. Kostbehandlingen med den livsstilsförändring som det innebär i många fall kräver mera än att bara gå till apotek och hämta ut medicinpåsar. 
Dietbehandling. En råkostrik och sötmjölkfri (eventuellt en helt mjölkfri kost rekommenderas, sk vegankost). Det är viktigt att man skaffar sig kunskaper innan man inleder en dietbehandling och bäst är det om den kan inledas på ett hälsohem. (Ett intressant iakttagelse är att coeliakipatienter (glutenkänsliga) har en förhöjd risk för att få lungsjukdomar.) Programmet kan inledas med några dagars vattenfasta följt av en sk eliminationsdiet baserad på potatis. Man blir då fri från en hel del födoämnen och livsmedelstillsatser som man kan vara känslig emot. Vanliga födoämnen är mjölk, svenska sädesslag, nötter, ägg, fisk, skaldjur, choklad, jordgubbar och citrusfrukter.

Beholkningsstudier visar att det kan vara ett samband mellan högt saltintag och astmasjukdomen. Experimentellt kan det visas att högt saltintag leder till ökad känslighet i luftrören. En diet som innehåller låga nivåer av natrium från vanligt salt tycks vara fördelaktig för patienter med astma och minska behovet av astmamediciner.

Ibland kan en försämrad förmåga att bryta ner histamin (inflammationssubstans) leda till ökad astmakänslighet. En studie från Tyskland 1993 visade att histaminkänsliga tillstånd som astma, viss huvudvärk och urticaria (nässelutslag) förbättrades när man uteslöt histaminrika födoämnen ur kosten som fisk (viss tonfisk kan ha så höga halter att det blir reaktioner även hos "friska".) ost, korv, vin och öl.

Således finns det en hel del modern forskning som visar att det finns underlag för att Tallmogårdens kost kan ge fördelar vid astma. 


Naturläkemedel och naturmedel. Vid infektionskänslighet används de principer som beskrivits under "förkylningstips".
  • Medicinalteer, (örtteer) och inhalationer. Se Tallmogårdens Ordinationslista. Flera behandlingsprinciper liknar de vid behandling av Inflammation.
  • C-vitamin har en anti-astmatisk effekt. Vitaminet sänker blodets halt av inflammationssubstanser såsom histamin.
  • Lakrits (överdrivet bruk kan dock ge högt blodtryck)
  • Vanlig lök eller vitlök innehåller växtoljor som visats ha en antiastmatisk effekt.
  • Ginko Biloba, t. ex. i form av Gink Yo eller Seredrin Forte.
  • Pantotensyra (Vitamin-B5) och B-vitaminkomplex.
  • Kalk och magnesiumtillskott. T.ex. i form av Dolomitkalk med extra Urticalcin.

Fysikalisk terapi

Akupunktur, motion liksom avspänning och autogen träning. Vid Tallmogården kan Du lära Dig meditation, avspänning och Qi Gong.
Manuell terapi (Ortopedisk Medicin) kan öka rörligheten i bröstkorgen och förbättra blod- och lymfcirkulation. 
Att observera: Den kinesiska örten Ma Huang (Ephedra Sinicia) används ofta i kinesiska traditionella örtmediciner. Den förekommer även i färdiga blandningar och har även tillsats i medel som har sålts i uppiggande syfte. Den innehåller dock efedrin som kan ge biverkningar som hjärtklappning, oro och även utslag vid dopingtest. Efedrin används även i Sverige ibland mot astma och ingår i hostmedicinen Mollipect.
Risksidan: Om risker och biverkningar med naturmediciner 
Med hjälp av en enkel apparat, en sk PEF-mätare, som kan köpas fritt på apotek, kan medvetenheten om variationen i astmasymtomen skärpas. Långt innan andnöden är ett faktum kan mätaren peka på en försämring. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet. När astman förvärras går flödet ner. Med hjälp av mätaren går det att kartlägga astmans variation under dygnet och från dag till dag och medicineringen kan finjusteras. En begynnande förkylning ger sig också tillkänna i försämrade PEF-värden och medicineringen kan ökas i tid. En PEF-mätare kostar ca 100:- och är ofta en väl värd investering. 
Bihåleinfektioner kan bidraga till att astman försämras. Vid Tallmogården kan Du få hjälp med kompletterande behandling även mot detta tillstånd med exempelvis nässköljning och akupunktur. 
I vissa fall har man svårt att klara sig utan kortisontabletter. Från Denver i USA kommer en rapport om att gammaglobulin kan ha god effekt och att behandlingen kan ge en signifikant förbättring vid svår kortisonkrävande astma och reducera kortisonbehovet och sjukhusvård. 
I Israel har det utvecklats ett nytt hjälpmedel för astmatiker som kallas för SPIROPHONE. (Uttalas "spirofån") En spirophone är en liten och lättskött personlig spirometer som man alltid har med sig var man än befinner sig. Testen är mycket enkel och görs enligt följande: Man gör en spirometriblåsning i spirophonen och sänder sedan via telefon in dessa data till en mottagningscentral där vårdpersonalen analyserar insända data, och ger råd och ev. behandlingsförslag direkt! Detta innebär att man i ett tidigare skede kan se hur astman yttrar sig innan man själv känner några symptom samt följa sjukdomsförloppet mycket noggrant. Detta medför en bättre behandling, exaktare inställning av medicindos samt ger ökad trygghet. Varje astmaanfall är ett nederlag och det bör göras allt för att undvika detta! 
Kan bli läkemedel mot astma

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av de "äldsta" neuropeptiderna är substans P som upptäcktes i Sverige av Ulf von Euler.
Substans P verkar kärlsammandragande och spelar en aktiv roll vid t ex astma då den också
stimulerar inflammation. Nya blockerare av substans P kan utvecklas till inflammationsdämpande läkemedel. Här kan finnas alternativ till kortison vid behandling av astma. Eftersom en receptorblockerare bara påverkar cellytan borde det kunna bli ett mer biverkningsfritt läkemedel än steroider som utövar sin effekt inne i cellen.

Vad är en neuropeptid?

En neuropeptid är en förening av några aminosyrekedjor där bindningen av dessa kedjor avgör vilken effekt peptiden ska ha. De första peptiderna påträffades i mag-tarm-kanalen och beskrevs som hormoner (från det grekiska ordet hormon som betyder reta). Många av dessa och liknande
peptider upptäcktes också i perifera och centrala nervsystemet -därav beteckningen neuropeptider.
De fungerar som signalsubstanser och samverkar ofta med de klassiska signalsubstanserna, bl a
adrenalin och serotonin. Detta kanske är det kemiska underlaget för den koppling mellan psykiskt tillstånd och förbättring/försämring av astmasjukdomen som man ofta ser Zeneca läkemedel planerar att registrera zafirlukast under namnet Accolate. Substansen har varit registrerad i USA under detta namn sedan 1996 för förebyggande och kronisk behandling av astma hos vuxna och barn från 12 års ålder. Det är den första substansen som registrerats som är en leukotrien receptor antagonist och riktar sig mot den inflammatoriska reaktionen i luftrörens slemhinnor där leukotriener och prostaglandiner tillsammans med PAF (Platelet Activating Factor) är  inflammatoriska mediatorer (förmedlare). Substansen bör ha ett värde när det gäller att få ner konsumtionen av kortisontabletter vid astmasjukdomen och den har presenterats som ett medel som verkar mot orsaken till astma. Dock kommer man inte åt den bakomliggande rubbningen i immunsystemet och även denna substans får anses som en symtomatisk behandling även om den sannolikt är bättre än kortison.

E-vitamin viktigt för gravida
 
 

Brist på  E-vitamin under graviditeten ökar risken för att  barn ska få astma enligt en engelsk studie som nyligen har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

2000 kvinnor följdes från den tidiga graviditeten tills deras barn var två år. Barnen till de kvinnor som under graviditeten ätit en kost med låga halterE-vitaminhade barn med besvär i större utsträckning i form av astmatiska teckens om pipande, väsande andning vid infektioner.

När man följde upp barnen visade det sig att de i större utsträckning även hade utvecklart en astma. De barn vars mödrar fick minst E-vitamin löpte mer än fem gånger så stor risk att tidigt utveckla astma jämfört med  barnen till de mödrar som åt mest E-vitamin. 

Barnens egna matvanor påverkade inte astmarisken. Forskarna menar att mer forskning behövs kring matvanor och eventuella fördelar med kosttillskott under
graviditeten, för att minska risken för att de blivande barnen ska utveckla astma. 

E-vitamin finns bland annat i vegetabiliska oljor och margarin, nötter, mandel, vetegroddar, fet fisk, ägg, fullkornsprodukter och en del mörkgröna grönsaker som broccoli och brysselkål. Vid långtidsförvaring, även i frysen, försämras E-vitaminhalten avsevärt. 
 Astmapatienters sjukdomshistoria kan förutsäga framtida risker: Forskare
har utarbetat ett enkelt schema för att förutsäga de vuxna astmapatienter
som kommer att behöva vård för sin sjukdom under det kommande året.
http://www.medicallink.se/news/index.phtml?nid=350


Många föräldrar till barn sjuka i astma söker alternativa behandlingar
Källa Johns Hopkins University Datum 1998-08-31
Så många som en tredjedel av brittiska föräldrar till astmasjuka barn söker alternativa/komplementära behandlingsmetoder för sina barn. Enligt en undersökning som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Pediatric Asthma, Allergy and Immunology berättade ca en tredjedel av 1500 deltagare att de prövat örtmediciner, akupunktur, homopati, och aromaterapi för sina barn. Majoriteten av de som hade provat på metoderna sa att de skulle ånyo ge sina barn alternativa behandlingar när det behövdes. Forskarna drar slutsatsen att många upplever de alternativa behandlingsmetoderna som verksamma men att dessa ändå måste genomgå flera undersökningar för att säkerställa deras effektivitet och säkerhet.


Länkar:
Astma Allergi Förbundet
Astma och Allergiföreningen i Falun
Astma allergi Botkyrka
Astma.com, Informaton från AstraZeneca
Orust Astma och Allergiförening
Allergi och basallergi från Föreningen mot Kroniska Besvär
Unga Allergiker (En intresseorganisation för alla mellan 7 och 29 år med astma och allergi.)
Allergi, vad är det? Ur bok författad av Ulla Danielsson.
Personliga erfarenheter av barnastma: Anna Hillerberg
Barn- och Ungdomskliniken Halland
Om astma från Finlands Social och Hälsovårdsministerium
Om SPIROPHONE. Nytt hjälpmedel.
Draco Läkemedel
Risksidan: Om risker och biverkningar med naturmediciner
Biverkningsinformation Enures av salmeterol (Serevent)
Frågor & svar kring EpiPen®
Underdiagnostik av astma bland skolbarn Källa British Medical Journal Datum 1998-03-02
Astmapatienters sjukdomshistoria kan förutsäga framtida risker Källa Johns Hopkins Medical Institutions Datum 1998-04-30
Vind i seglen för astmaforskning Källa The Lancet Datum 1998-05-06
Riktlinjer för behandling av astma hos idrottsmän/kvinnor Källa Temple University School of Medicine Datum 1998-05-07
Forskare råder astmatiker att undvika melatonin

Engelska:
Allergy and Asthma Network
Assessing Food Allergies Remedies for Food Reactions

Immunology and Hypersensitivity Diseases - Food Allergy
Zeneca
Update on Allergy, Asthma and Sinusitis

Omega-3s reduce cough in allergic children 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tillbaka till Startsidan 
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2006-12-05