Amerikanska Tranbär. Tips från Fråga Helhetsdoktorn.

Introduktion

Tranbär

Candida

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

Tranbär innehåller flera färgade ämnen med positiva effekter på hälsan. 

Tranbär
Tranbär är ett lågväxande ris med tunn, krypande, rotslående stam och de små blommorna är rosa till röda. Bladen är gröna hela vintern och läderartade men tunnare än lingonets blad. Tranbären blommar i juni-juli. Bären är runt sex millimeter i diameter, runda, röda, ofta med mörkare röda prickar och mycket sura innan de har blivit frysta av den första frosten och då de får en mildare smak och kraftigare arom. 

Frukt och grönsaker kan skydda oss mot en mångfald olika sjukdomar. Tranbär har visats skydda mot och även kunna bota urinvägsinfektioner samt har en positiv effekt mot sjukdomar i tandköttet, magsår och även cancersjukdomar. Nyligen genomförda studier visar att tranbär innehåller naturliga substanser som antioxidanter, flavonider och polyfenoler som kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar. Forskare vid universitetet i Wisconsin-Madison School of Veterinary Medicine studerade effekten av att ta tanbärsdricka i pulverform regelbundet under en 6-månadersperiod och noterade en förbättring av blodcirkulationen vid försök på grisar som hade en kärlsjukdom med ateroskleros, "åderförfettning". 

Värde av frukt och grönt i vår kost har varit föremål för intensiv forskning och forskarna försöker utröna vilka komponenter som står för den hälsosamma effekten. . 

Forskarna Kruse-Elliott och Jess Reed har arbetat med granatäpplen och grapefruktkärnextrakt såväl som tranbär. Dessa är rika på polyfenoler som annars är sparsamt förekommande i den moderna västerländska dieten. 

Cranberry juice may help protect against heart disease
www.news-medical.net/print_article.asp?id=8849

Cranberry juice modulates atherosclerotic vascular dysfunction
www.medicalnewstoday.com/printerfriendlynews.php?newsid=22181


Urinvägsinfektioner och tranbär
 

Urinvägsinfektion är ett vanligt tillstånd som drabbar merparten av alla kvinnor en eller flera gånger. Tillståndet orsakas vanligen av bakterier som tar sig "bakvägen" upp genom urinröret och sedan tillväxer på fel ställe dvs i urinblåsan. I vissa fall kan bakterierna vandra högre upp till njuren och förorsaka en sk övre urinvägsinfektion.   En del bakterier har större förmga att hålla sig kvar i urinvägarna. Sådana egenskaper hos bakterier kallas vanligen virulensfaktorer och vanliga kolibakterier har en speciell form av hår som kalls fimbrier. Dessa fimbrier underlättar för bakterierna att hålla sig kvar i urinvägarna och de sköljs då inte lika lätt ut igen. Att dricka mycket vätska är ett ofta givet råd vid unrinvägsinfektioner men mot bakterier som klamrar sig kvar med dessa fimbrier blir det rådet inte lika effektivt. Tranbär innehåller ämnen som kan blockera en del av fimbriernas funktion och på så sätt bidra till att urinvägsinfektionen läker snabbare samt även ha en förebyggande effekt.  
   Tranbärsdricka används bland annat i äldreboende för att förebygga urinvägsbesvär och det har också gjorts en del forskningsstudier på de lite bittra bären.
 


Skydd mot cancersjukdomar

Ämnen som ingår i amerikanska tranbär har visats blockera cancertillväx. Proantocyanidier som ingår ha visats hämma tillväxten av lungcacerceller, tjocktarmcancer samt blodcancer.
Studien har utförts av Catherine Neto och medarbetare vid University of Massachusetts-Dartmouth


Candida

Patel KD, Scarano FJ, Kondo M et al .
J Agric Food Chem
2011 Nov 8; :


1. Proanthocyanidin-rich extracts from cranberry fruit (Vaccinium macrocarpon, Ait.) selectively inhibit the growth of human pathogenic fungi Candida spp. and Cryptococcus neoformans


Sammanfattning
Cranberry Vaccinium macrocarpon) has been shown in clinical studies to reduce infections caused by E. coli and other bacteria, and proanthocyanidins are believed to play a role. The ability of cranberry to inhibit the growth of opportunistic human fungal pathogens that cause oral, skin, respiratory and systemic infections has not been well-studied. Fractions from whole cranberry fruit were screened for inhibition of five Candida species and Cryptococcus neoformans, a causative agent of fungal meningitis. glabrata, C. lusitaniae, C. krusei and  Cryptococcus neoformans  showed significant susceptibility to treatment with cranberry proanthocyanidin fractions in a broth microdilution assay, with minimum inhibitory concentrations as low as 1 μg/mL. MALDI-TOF MS analysis of subfractions detected epicatechin oligomers of up to twelve degrees of polymerization. Those containing larger oligomers caused the strongest inhibition. This study suggests that cranberry has potential as an antifungal agent.Våra vanligaste antibiotika riskerar att förlora sin effekt.

http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/antibiotikaresistens

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför också stora kostnader för sjukvården bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Vår moderna sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk. En öka användning av tranbär vid besvär från urinvägsinfektioner löser en del av problemet med överanvändning av antibiotika.


Frågor och svar

Förr drabbades jag av ideliga urinvägsinfektioner. Numera dricker jag tranbärsjuice för att undvika att drabbas - och det har fungerat bra. Men jag undrar hur mycket och hur ofta ska man dricka det? Ibland har jag också funderat över om tranbärsjuice kan fungera även om man blandar det med alkohol?
 "Kristina"

Svar: När det gäller naturmedel brukar man ha en tumregel med att man använder dem i perioder. Det finns även kapslar med extrakt från tranbär registrerade som naturmedel som kan användas. Tranbär är ju även att betrakta som ett födoämne och jag brukar rekommendera ett förebyggande intag av 15 ml ren juice, två gånger dagligen till dem som lätt får återkommande infektioner. Detta kan man göra så länge som man vill bara man känner att man mår bra i magen av den lite kärva drycken. När Du har symtom på urinvägsinfektion kan man dricka ett litet glas, ca 200-300 ml ren juice två gånger dagligen, vid behov sötat med litet honung. Tranbären innehåller garvämnen som kan hindra sjukdomsframkallande bakterier från att fästa sig på urinblåsans vägg och även högre upp i gångarna till njurarna. Det underlättar således kroppens förmåga att göra sig av med bakterierna. Även blåbär innehåller detta garvämne, proantocyanidin, men inte i lika effektiva mängder som tranbär. Dessa ämnen är oftast färgade och de bör inte påverkas i så stor grad av alkohol. Man kan se att man inte förstör färgen på juicen får då har man även påverkat dessa ämnen. För den som inte nyttjar alkohol kan nämnas att det är liknande färgade ämnen som det finns rikligt av i rödvin och som verkar skyddande på hjärtat. Tyvärr har dock inte rödvinet samma positiva effekt vid urinvägsinfektion som tranbär.

Bertil DahlgrenTillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2011-11-11