Grundschema för upptrapning av Liothyronin när man själv kontrollerar Puls-Blodtryck-Temperatur
Fritt att kopiera och använda om man anger källan dr Bertil Dahlgren, www.helhetsdoktorn.se
Excelformat: Grundschema-Liothyronin-med-egenkontroll.xlsx


Dag
Morgon
Mittpådagen
Em
puls
Syst
Diast
temp
mående 1-10
kommentar
1
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/2 1/2


8
1/2 1/2


9
1/2 1/2


10
1/2 1/2


11
1/2 1/2


12
1/2 1/2


13
1/2 1/2 1/2

14
1/2 1/2 1/2

15
1/2 1/2 1/2

16
1/2 1/2 1/2

17
1/2 1/2 1/2

18
1/2 1/2 1/2

19
1
1/2 1/2

20
1
1/2 1/2

21
1
1/2 1/2

22
1
1/2 1/2

23
1
1/2 1/2

24
1
1/2 1/2

25
1
1
1/2

26
1
1
1/2

27
1
1
1/2

28
1
1
1/2

29
1
1
1/2

30
1
1
1/2

31
1
1
1


32
1
1
1


33
1
1
1


34
1
1
1


35
1
1
1


36
1
1
1