Eye q ökar barns kapacitet i skolan

 

De första resultaten från den största studien som någonsin genomförts med ett fettsyratillskott har visat signifikanta förbättringar på elevernas inlärningsförmåga efter intag av eye q  rapporterar skolmyndigheter och forskare.

 

270 elever i åldern 6 – 11 år från 8 skolor har under skolåret 2005  deltagit i en studie där man mätte elevernas inlärningsförmåga, läs- och skrivförmåga, koncentration och minnesomfång. Studien var dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad och så kallad crossover och pågick i 6 månader. D v s efter 3 månader gick placebogruppen över från placebokapslar till aktiva eye q kapslar. Studien genomfördes inom Middlesbrough Kommuns Rektorsområde.

 

Upplägget var detsamma som i den nyligen publicerade Oxford-Durhamstudien*. Dock, med en väsentlig skillnad, i denna studie deltog skolbarn i helt vanliga skolklasser. Inte som i Oxford-Durhamstudien där deltagarna redan före studien hade inlärningsproblem associerade till ADHD.

 

Därför är de signifikanta förbättringarna i skolarbetet som barnen uppnått i denna studie potentiellt bättre och mer relevanta för alla barn som vill förbättra sitt skolarbete.

Resultaten efter 3 månader är nu på plats och redovisades delvis i BBC 2 den 6 oktober ”Can Fish Make My Child Smart?”.

 

Dr Madeleine Portwood, Chefspsykolog som ledde studien: Barn  som redan fungerade väl över sin förmåga i skolarbetet, till exempel, en 8 års pojke som hade en läsförmåga på en 13-årings nivå vid studiens början, hade efter tre månader ökat sin läsförmåga till en 17-årings nivå. Denna trend sågs i många fall och visar klart att barn av alla begåvningar ökar sin förmåga till full potential.

Dr Madeleine Portwood fortsätter: Vi ser effekten av omega-3 och omega-6 på barns inlärningsförmåga genom tillskott av dessa fettsyror. Nu kan vi ge ett ökat antal barn som har inlärningssvårigheter hjälp genom att ändra barnens diet.

 

” Vi är utomordentligt nöjda med de accelererande förbättringar som vi sett på barnen i den  grupp som fick eye q” säger Mary Cobbold, Rektor i St Bernadette´s skola, en av de åtta skolorna som deltog i projektet.  ”Vi har sett markanta förbättringar på elevernas handstil, och framförallt ökad läsförmåga som vida överstiger vad vi förväntade oss efter en så kort tid som 3 månader”.

 

Med studierna i Durham och Middlesbrough har nu många hundra barn tagit eye q under vetenskaplig ledning, vilket gör eye q till det mest vetenskapligt testade kosttillskottet för koncentration och inlärning.

 

I december 2005 startar en liknande studie inom Skövde Kommuns Rektorsområde.

 

eye q´s speciella sammansättning av naturliga omega-3 och omega-6 fettsyror är unik. eye q har en naturligt högre halt av Omega-3-fettsyran EPA än andra liknande preparat. Halten av EPA i eye q är naturens gräns, detta uppnås genom de speciella fiskar som ingår i eye q, anjovis, sardiner samt en större form av sardiner vid namn pilchard. Dessa fiskas i kalla vatten vid Antarktis vid tider då deras föda består av plankton som är speciellt rikt på EPA.

 

 

 

Hela 60 procent av hjärnans torrvikt består av fett, bland annat EPA. Senare års forskning har visat att EPA reglerar omsättningen av hjärncellernas fettsyror och att dessa spelar en stor roll för hjärnans förmåga att processa information genom hela livet. Det har också visat sig att personer med neuropsykiatriska funktionshinder har en fettsyrabrist i hjärnan.

 

 

 

 

Equazen – tillverkaren av eye q™ donerade aktiva- och placebokapslar, men är inte på något sätt involverad i finansieringen av studien i Middlesbrough.

 

För ytterligare fakta/kommentarer kan du kontakta

Psykolog Sven Östlund vid Barn-Neuropsykiatriska Kliniken på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Mobiltel: 0707-222968 (e-post:sven.ostlund@vgregion.se

)

 

Chefspsykolog Madeleine Portwood vid Durham County Council i Oxford, England, som är huvudansvarig för studien. Mobiltelefon: 00447803296358 (e-post: madeleine.portwood@durham.gov.uk)

 

Medicine Doktor Olle Haglund, Fettsyraforskare, tel: 08 4456255, mobil: 0705 306765

e-post: olle@medhag.com

 

Du kan även kontakta Kenty Bergstrand, informationsansvarig på iQmedical som marknadsför eye q i Sverige, på tel:0410-256 80 eller mobil: 0734434593 (e-post: kenty@iqmedical.se

 

*Pediatrics 2005 may;volym 115, no 5;1360-1366