Makuladegeneration "gula fläcken sjukan" Tips från Fråga Helhetsdoktorn 
 
Frågor
och svar

Länkar
 

 

Till den här tipssidan hänvisar jag numera alla som vänligen klagar på den svagt rosa bakgrunden. Till dess att man har visat att mycket blått ljus är ofarligt får bakgrundsfärgen gärna hänga med.

Gula fläcken som även kallas makula på latin är den del av näthinnan som står för det skarpa, centrala seendet. Cellförlust i denna del, degeneration, är den vanligaste orsaken till synnedsättning utöver brytningsfel hos personer över 50 år. 

Degenerationen indelas i två grupper, en "torr" form som drabbar 85 procent av patienterna, och en "våt" som drabbar cirka 10-15 procent och som står för ca 90 procent av fallen med allvarlig synnedsättning.

Riskfaktorerna är delvis okända men ärtfliga faktorer, rökning, antoxidantfattig diet, högt blodtryck och vilket ljus ögat utsätts för har satts i samband med sjukdomen.
 

Antioxidanter kan motverka sjukdomen:
Läkaren Staffan Sundelin från Linköping ingår i ett forskarlag som
arbetar med antioxidanter. I ögat liksom i annan nervcellrik vävnad bildas med tiden ett ålderspigment som kallas lipofuscin. 
Det finns ett samband mellan detta ämne och risk att drabbas av degeneration. Oxidativa reaktioner där fria syreradikaler är inblandade
i bildningen av lipofuscin. Se även sidan om antioxidanter. Syretillförseln i näthinnan och pigmentepitelet är mycket hög, och kortvågigt blått ljus kommer hela tiden in i ögat. Detta medför risk för bildning av fria syreradikaler.

Dessa upptäckter har redan gett utslag på kvällstidningarnas
löpsedlar om att blå solglasögon kan vara skadliga.

”Förbjud farliga solglasögonen”  Expert varnar: Trendiga blå glas skadar din syn Var inte blåögd. De nya trendiga solglasögonen skadar dina ögon. Ljuset de släpper igenom dödar cellerna i gula fläcken – en skada som inte går att bota. 

Forskarlaget testar nu effekten av fyra olika antioxidativa ämnen: E-vitamin, lycopen, lutein och zeaxanthin på odlade pigmentepitelceller
för att se om bildningen av lipofuscin kan minskas. Preliminära resultat tyder på det.

Blåbär
Lycopen, lutein och zeaxanthin är alla karotenoider, ett färgämne som har starkt gul till gulröd färg vilket bl.a. ger moroten dess färg. Det förekommer också i bönor och broccoli. Andra färgade växtämen med antoxidativ effekt är antocyaniner som ger många mörka och blåa färger, t.ex. i blåbär. Blåbär och Lutein samt andra örtextrakt kan man få i kosttillskottet Blue Berry från NewNordic www.newnordic.se: Ordinationsmall

Granatäpple
Granatäpple innehåller många kraftiga antioxidanter och tillsammans med lutein och blåbärsextrakt finns det t.ex. i kosttillskottet VitalBerry från Vitalas www.vitalas.se. Medlet kan användas förebyggande för de som vill minska en förhöjd risk, ärftlig, för prostatacancer men även de som har förhöjd risk för makuladegeneration kan ha nytta av medlet. OrdinationsmallVitalux 

Vitalux är ett Schweiziskt kostttillskott från Novartis Pharma som är ämnat främst för att ge ett skydd till den äldre personen.

http://www.pharma.at.novartis.com/produktep/vitalux/kontakt.htm

Vitalux vid grå starr och makuladegeneration. (länk på tyska)

http://www.pharma.at.novartis.com/produktep/vitalux/grauerstar.htmExtrakt av Havtornsolja kan lindra besvär från en kronisk konjunktivit
jpg-bild 250 kb ur Tidskrift för Hälsa

Nu slipper Stine trötta ögon
jpg-bild 150 kb ur Aftonbladet Hälsa


Effekt av fettsyror,  spårelement och vitaminer
Ögonläkare Hillevi Blomster tog upp dessa faktorers betydelse för ögat vid ett symposium: Nutrition och ögonsjukdomar”    i Helsingfors den 4:e november i 2003.
 
  • omega-3-fettsyror som EPA och DHA minskar risken för gula fläcken sjuka. Det är viktigt att vi ökar intaget av omega-3-fettsyror i förhållande till mega-6-fettsyror.  Se mera på sidan om fetter:
  • gulfärgade antioxidanter i bladgrönsaker kan filtrera bort blått ljus och kan på så sätt skydda slemhinnan. Gula färgämnen finns också i äggula. FAKTA OM KRONÄGGS GULDGULA SOM INNEHÅLLER ANTIOXIDANTER Se även sidan om Antioxidantpyramiden under "Moderna livsmedel"

  • Lykopener, de röda och  gula färgämnena i bl.a. tomater kan ge skydd mot fria syreradikaler som singlettsyre,  Beta-karoten är också viktigt som skydd mot gula fläckensjuka, AMD. Även den hjärtskyddande effekten är påtaglig se "Hjärtkärlsjukdomar"
Artikel i Medicallink: Intressant om nutrition och ögonsjukdomar 


En aktuell artikel i Nutrition
Lutein Improves Visual Function in Patients  with Age-Related Cataracts
  Reference:   Olmedilla B, Granado F, Blanco I, Vaquero M. Lutein, but not ?-tocopherol, supplementation improves visual function in patients with age-related cataracts: a 2-y double-blind, placebo-controlled pilot study. Nutrition 2003;19:21-4.
Frågor och svar

Fråga: Ny behandlingsmetod. (Tidigare publicerad i Året Runt, fråga om Naturmedel nr 22-2002
Jag har hört talas om en ny behandlingsmetod mot gula fläckensjukan. Vet du något mer om det?

Svar:
Det finns i vissa fall möjlighet att behandla sjukdomar i gula fläcken med ett nytt läkemedel vid namn Visudyne som används försöksvis i Sverige.  Medlet gör att blodkärlen tillfälligt blir känsligare för belysning med ljus. Behandlingen fungerar  bara för den form där sjukdomen i gula fläcken orsakas av att blodkärlen får sjukliga förändringar, kanske spricker och ger blödningar i näthinnan (ögats ljuskänsliga "film")
Det är vidare bara vissa stadier av sjukdomen som kan behandlas. Man ger då läkemedlet som ett läkemedelsdropp direkt i blodet. Sedan lyser man med ett speciellt ljus på de slingriga och kanske svullna blodkärlen som då delvis proppas igen och drar ihop sig. Tunnare, fortfarande friska blodkärl får då ta över en del av funktionen.

Den annars vanligaste formen av makulasjukdom är den åldersrelaterade  makuladegenerationen. Den är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos äldre personer.  Den yttrar sig som en successivt tilltagande synnedsättning med svårigheter vid läsning, att känna igen ansikten och vid bilkörning, framför allt nattetid.  Förloppet är långsamt över flera år. Där  har man inte dessa slingriga blodkärl och således ingen effekt med medlet.
Behandling saknas men man har noterat att högt intag av blodfettämnet kolesterol ökade risken och att hög konsumtion av fisk ledde till en halverad risk att utveckla sjukdomen. Med tanke på att fiskfettoljan även kan ha andra positiva effeker på kroppen så kan Du gärna ta ett tillskott av fiskfettolja som finns i flera olika formen som kosttillskott och naturläkemedel på apotek och i hälsokostaffärer.
Det botar inte sjukdomen men kan sannolikt  delvis hindra en  vidare försämring. 

Den blodkärlsorsakade makulasjukan å andra sidan medför oftast förhållandevis snabbt en betydande synförlust. Orsakerna till denna är till större delen oklara men faktorer som rökning, åderförfettning mm har misstänkts ha ett samband. Även vid dessa sjukdomar är det av värde att ta ett tillskott av nyttiga omega-3-fettsyror exempelvis från fisk-, linfrö- eller musselolja.


Fråga: Trött på mina ögonproblem (tidigare publicerad i Tidskrift för Hälsa under "Hälsa svarar")

Jag är 38 år och har haft problem med mina ögon i cirka 15 år. Det jag har heter ”kronisk konjunktivit”, och det enda som hjälpt mot besvären är kortisondroppar. Men nu har det gått så långt att jag har blivit opererad för grön starr, så jag får inte använda kortison mer. Jag har fått bestående synbortfall och skador på synnerven, som inte kan repareras enligt läkarna. Finns det verkligen ingen bot? Någon alternativ hjälp? 
”Ögontröst”

Svar: Långvarig kortisonbehandling kan ge upphov till ökat tryck i ögonen och denna tryckökning leder i vissa fall till grön starr med förlust av de ljuskänsliga cellerna djupt inne i ögat. Fråga även ögonläkaren om det finns andra inflammationsdämpande medel som Du skulle kunna använda.  Ögonen omges av slemhinnor och liksom alla andra slemhinnor i kroppen är de känsliga för uttorkning. Med åldern ökar känsligheten och det kan också finnas hormonella faktorer som påverkar främst kvinnornas slemhinnor. Vid varje blinkning sker en befuktning av ökats slemhinnor och det blir också ett rengörningsmoment. Vid för hög stress påverkas ofta den normala blinkrytmen och det kan vara en orsak till att många personer får ögonproblem med torra ögon på arbetsplatsen. Att känna ökad stress en period när man gör en förändring, t.ex. kommer tillbaka efter en sjukskrivning är normalt men man kan ta hjälp av någon beteendevetare som är bra på stresshantering. En faktor förutom stressen som kan påverka ögonen är brytningsfel och en kontroll  hos en legitimerad optiker är att rekommendera även om Du har träffat en ögonspecialist. Han kan diskutera utformningen av glasögonen vid ev brytningsfel så att det inte blir onödiga ögonrörelser eller spänningar när Du exempelvis läser.
Ett kosttillskott med jättenattljusolja och havtornsolja  i rätt höga doser kan rekommenderas. Ett sådant tillskott är bra för alla slemhinnor i kroppen. Synbortfallet kan dock inte botas ännu även om forskning pågår med transplantation av näthinneceller mm. Ett intag av färgade, antioxidantrika livsmedel som frukt, tomater, blåbär samt E-vitamin och Q10 kan ge ett visst skydd för de ljuskänsliga, kvarvarande cellerna i ögat och utnyttja gärna detta.

Bertil Dahlgren

 Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2006-10-15