Olivträd  tips från Fråga Helhetsdoktorn.
 
Introduktion

Medelhavsdieten

Historik

Olivolja

Olivblad

Olivblad och
högt blodtryck

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

Medelhavsdieten
Det kosthåll som traditionellt har nyttjats i medelhavsområdet har visats har flera hälsofördelar framför vår nordiska kost. Det är säkerligen flera faktorer bakom och ett högt intag av frukt och grönt är sannolikt den mest betydelsefulla faktorn samt den fettsammansättning som brukas. Produkter från olivträdet: frukter olja och blad är en av hörnpelarna i medelhavsdieten eller medelhavskosten. Bakom detta ligger en mycket lång tradition. I Norden har vi möjlighet att importera dessa produkter, både från olja, frukter och blad. 
Historik
Redan i det gamla testamentet omnämns olivträdet på ett sätt som gör att man förstår dess stora betydelse i historisk tid. När Noa strandat med sin ark på berget Ararat sände han ut en duva för att se om hon kunde finna land någonstans. Duvan skickades iväg två gånger och den andra gången kom hon tillbaka med ett friskt olivlöv i sin näbb. Då förstod Noa att de kunde lämna arken.

Arkeologiska fynd visar att oliver har odlats i medelhavsområdet sedan urminnes tider och det finns fynd som är 40 000 år gamla. I Grekland har olivträdet varit ett heligt träd som har varit intimt  kopplat till kulturen och kosthållet. Redan de gamla grekerna, kända för en tidig utveckling av läkekonsten, använde olivkvistar som en viktig symbol för fred, visdom mm. I Egypten och Palestina förädlades en oljerik variant fram redan i slutet av stenåldern ca 6000 f Kr och denna "uroliv" kan betraktas som en del av stenåldersdieten eller stenålderskosten. 

Olivolja

Olivoljan har en smak som kan upplevas som något bitter av vissa personer. Det är till stor del nyttiga polyfenoler som ligger bakom den lite speciella smaken. Olivoljan är till viss del unik i sin sammansättning beträffande polyfenoler. 
Jungfruoljans komposition liknar den som återfinns i modersmjölken och är mycket effektiv för utvecklingen av det centrala nervsystemet hos bebisar och barn. Rekommenderas från 4:e-5:e levnadsmånaden i avvänjningsmaten då det enkelomättade fettet är vitalt för skelettuppbyggnaden och hjärnans utveckling.

Olivblad
En upptäckt av den moderna forskningen är dock att extrakt av olivblad har visat sig innehålla naturliga proteashämmare, tillsammans med immunstimulerande preparat. 

Oleuropein
I olivblad kan man återfinna många ämnen som har en värdefull biologisk aktivitet, t.ex. oleuropein som kan hämma tillväxten av olika mikroorganismer,  både bakterier , svamp  och virus. 
En annan positiv egenskap är att det kan öka utsöndringen av urinsyra och på så sätt minska risken för gikt. Te på olivbladen har traditionellt använts vid övre luftvägsinfektioner, febersjukdomar och urinvägsinfektioner.

Vidare har man sett en positiv effekt på högt blodtryck när man har givit renframställt oleuropein i försök.  Höga blodsockervärden kan även falla när man intar te eller extrakt från olivlöv. Referenser:
Main polyphenols in the bitter taste of virgin olive oil. Structural confirmation by on-line high-performance liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry. Gutierrez-Rosales F, Rios JJ, Gomez-Rey ML. J Agric Food Chem. 2003 Sep 24;51(20):6021-5. 

Twenty virgin olive oils of extra quality and different bitter intensity were submitted to sensory evaluation and to the determination of polyphenols. A linear regression analysis was carried out assuming, as an independent variable, bitter intensity perceived by tasters, as an independent variable, the concentration (mmol/kg) of dialdehydic and aldehydic forms oleuropein aglycon, and dialdehydic and aldehydic forms ligstroside aglycon. Structural confirmation of these compounds was done by online high-performance liquid chromatography-electrospray ionization-collison-induced dissociation-mass spectrometry. The results obtained demonstrate the essential role played by this compound in the bitter taste of virgin olive oil.Studier visar även att olivens fenoliska föreningar kan skydda fett och verka som en Antioxidant samt genom en kärlvidgande verkan även vara fördelaktigt vid högt blodtryck:

Effects of virgin olive oil phenolic compounds on LDL oxidation and vasorelaxation activity.  Therapie. 2003 Mar-Apr;58(2):133-7. 
Benkhalti F, Legssyer A, Gomez P, Paz E, Lopez-Miranda J, Perez-Jimenez F, el Boustani ES. Departement de Biologie, Unite de Recherche Nutrition-Sante, Faculte des Sciences Semlalia, Marrakech, Morocco.Mycoplasma är en mikroorganism som kan ge besvärliga infektioner med hosta, lunginflammation och långvarig trötthet. Olivens oleuropein kan hämma denna annars med vanliga antibiotika ibland svårbehandlade intracellulära mikroorganism.

In vitro antimycoplasmal activity of oleuropein. Int J Antimicrob Agents. 2002 Oct;20(4):293-6.   Furneri PM, Marino A, Saija A, Uccella N, Bisignano G.
Department of Microbiological Sciences and Gynecological Sciences, University of Catania, ItalyEn annan studier visar på effekt med oleuropein mot flera olika förkylningsvirus. 
In vitro evaluation of secoiridoid glucosides from the fruits of Ligustrum lucidum as antiviral agents. Ma SC, He ZD, Deng XL, But PP, Ooi VE, Xu HX, Lee SH, Lee SF. Department of Biology and Institute of Chinese Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Shatin. " Oleuropein, however, showed significant antiviral activities against RSV and Para 3" 

Oleocanthal
Oleocanthal är ett ämne som finns i olivolja och som har
inflammationsdämpande egenskaper. Se mera i en artikel i
Aftonbladet:


Olivblad och högt blodtryck:
En studie på olivblad och högt blodtryck har nyligen publcerats.
Frutaroms standardiserade olivbladsextrakt kan sänka trycket hos personer som lider av högt blodtryck i måttlig grad, rapporterade företagets forskningsavdelning vid en konferens. 

Olivblad har använts i traditionell medicin inte bara för infektioner och mot virus utan även vid problem med hjärt-kärlsystemet. Forskarna har nu gjort en kliniskt utvärdering av ett extrakt som finns kommersiellt tillgängligt och som tidigare ahr nyttjats bl.a. som förkylningsmedel och mot bakteriella infektioner samt mycoplasma.  2002 gjorde man en studie på försöksdjur som visade på positiv effekt och nu en efterföljare med en kontrollerad studie på personer med hypertoni. 
Man studerade 20 vuxna tvillingpar. En tvilling fick 500 mg extrakt och den andra placebo under en tid av 8 veckor. Detta resulterade i en sänkning med 19 mm systoliskt och 10 mm diastoliskt. 

I studien såg man dessutom ytterligare fördelar i form av minskning av LDL kolesterol, det "onda" kolesterolet. 

EFLA943_Twinstudy-Poster_Kongress Berlin Okt 2005_A4150_1.pdf

 Pressrelease: olivbladstudiehypertoni.htm


Olivblad
Olivträdet ger oss inte bara en hälsoam olja utan även bladen har skyddande effekter på hjärtat. Exakt vilken som är mekanismen är man inte säker på men det kan vara 2 effekter. Dels den antimikrobiella effekten och/eller den cellskyddande, antioxidativa.
De arteriosklerotisak plack som bidrar till förträningar innehåller ofta bakterier som även återfinns på andra ställen i vår kropp, t.ex. i munhålan.

Naturligt alternativ vid milt förhöjt blodtryck!

Olivblad har i en nyligen publicerad klinisk studier visat sig ha lika god effekt på milt förhöjt blodtryck som blodtrycksmedicin (ACE hämmaren Captopril). Dessutom visade sig olivblad minska halten av triglycerider i blodet. 

Högt blodtryck är ett vanligt välfärdsproblem. Ett blodtryck betraktas som högt då värdet överskrider 140/90 mm Hg. Ett blodtryck som ligger mellan 140-159/90-99 mm Hg betraktas som milt förhöjt och behandlas först och främst med livsstilsförändringar såsom ändrad kost och motion.

Högt blodtryck försvårar hjärtats arbete och gör i längden att kärlväggarna blir hårdare och mindre elastiska. Risken ökar för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation i benen, så kallad fönstertittarsjuka, samt njursvikt. Har man väl fått högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt. Ungefär var fjärde vuxen svensk har problem med högt blodtryck.

Olivbladets effekt på blodtrycket har bl.a. testats i två kliniska studier. Den första studien1 är gjord i Tyskland på 20 tvillingpar (enäggstvillingar) med milt förhöjt blodtryck där den ena tvillingen fick placebo och den andra olivbladsextrakt. Man kunde där se att man fick en fördelaktig effekt på blodtrycket med olivbladsextrakt och gick därför vidare och gjorde en större jämförande studie.

I den nya studien2 jämförde man effekten av olivbladsextraktmed en ACE-hämmare (Captopril). ACE hämmare är ett vanligt behandlingsalternativ vid högt blodtryck. Både olivbladsextrakt och ACE-hämmare visade signifikant minskning av blodtrycket efter åtta veckor. Både alternativen bedömdes som lika effektiva för att sänka blodtrycket men de som hade ätit olivblad hade också fått en signifikant minskning av halten triglycerider.Det är inte bra att ha för höga triglyceridvärden i blodet eftersom triglyceriderna bidrar till att täppa till blodkärlen.
I studien deltog 148 personer, mestadels kvinnor, och studien var placebokontrollerad. I båda dessa studier har man använt ett olivbladsextrakt med varunamn EFLA943, som tillverkas enligt en patenterad tillverkningsmetod. Dosen har varit 2x500 mg olivbladsextrakt per dag.

Naturligtvis ska ett högt blodtryck medicineras men när man ligger på gränsen och vill arbeta medlivsstilsförändring istället för medicinering kan olivblad vara ett hjälpmedel för att lyckas. Olivbladsextraktet EFLA943 finns på den Svenska marknaden i produkten Viraway.

Vid frågor kontakta Åsa Karlsson, Bioaktiva pharma, 011-124950, e-post:asa at bioaktiva.se
Kopior går att få av de kliniska studierna. Ladda ner pressmeddelande:
Naturligt-alternativ-blodtryck_nov2010.pdf

1.        Perrinjaquet-Mocette et al 2008

2.        Susalit E el al Olive leaf extract in patients with stage-1 hypertension: comparison with Capotril. Phytomedicine 2010.


Frågor och svar


Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2010-11-20